Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE1B14MIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B14MIS Microprocessors for Power Systems Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Zděnek J. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bauer J., Zděnek J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Power electronics control computer structure, digital signal processor and ALU added features for fast real time calculations. Interrupt system and DMA system, analog signal measurement, fast impulse signal measurement, fast impulse generation support, inter-computer communication, system and power management, programming languages for power systems software development, programming techniques, software development tools (simulators, emulators, monitors), input signal conditioning circuitry, conversion from analog signals to digital processing, time sampling, amplitude quatization, power electronics control block design and implementation, difference equations and control algorithms, fixed and floating point calculations, debugging methods, program parametrization, guides and rules for implementation and application of power system control computers. Real time operating system, scheduler, dispatcher and another features and guides for application

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B14MIS

Osnovy přednášek:

1. Power electronics control computer structure
2. Digital signal processor and ALU added features for fast real time calculations
3. Interrupt system and DMA system
4. Analog signal measurement, fast impulse signal measurement
5. Fast impulse generation support
6. Inter-computer communication
7. Programming languages for power systems software development
8. Programming techniques - overview
9. Software development tools (simulators, emulators, monitors)
10. Conversion from analog signals to digital processing, time sampling, amplitude quatization
11. Power electronics control block design and implementation
12. Difference equations and control algorithms
13. Fixed and floating point calculations
14. Real time operating systems

Osnovy cvičení:

1. Introduction. Lab work security briefing. MPLAB
2. C18 compiler, MPLAB simulator, RISC microcontroller pic18Fxxx, ICD2 emulator
3. Variable frequency generator, software delay
4. Variable frequency generator, interrupt, timer
5. PWM generator, compare unit
6. ADC module, LCD display
7. Signal period measurement, capture unit
8. Revolution angle measurement
9. Revolution speed and angle acceleration measurement
10. Digital filter
11. Digital PS controller
12. Digital PS controller including closed loop, BLDC motor
13. PC controller coefficient initial value calculation and PS controller tuning
14. Credit

Literatura:

[1] Kuo, B. C.: Digital Control Systems. New York, Oxford University Press, 1995. ISBN-0195120647
[2] MPLAB IDE Quick Start Guide DS51281. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.
[3] MPLAB C18 C Compiler Getting Started. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2005.
[4] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.
[5] Kernighan B. W., Ritchie D. M., C Programming Language, AT&T Labs.

Požadavky:

Active participation on labs, presentation of own lab works

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BEKME4 Síťové a informační technologie V 5
BEKME2 Multimediální technika V 5
BEKME1 Komunikační technika V 5
BEKME5 Komunikace a elektronika V 5
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BEKYR1 Robotika V 5
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BEKYR3 Systémy a řízení V 5
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PO 5
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BEOI3 Softwarové systémy V 5
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BEOI1 Počítačové systémy V 5


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.