Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE1B14SEM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering Rozsah výuky:2s
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

School play, how acquaint with used electrotechnics from production - sources after as much as consumption - electrical drive, drive data processing and their presentation. Exhibits simulated exercises electrotechnic experiments after as much as excursion with real demonstration industrial process and remote monitoring operating mode

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B14SEM

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Why study used electrotechnics - from power station after computer
2. Sources seat power control energy - survey power station and usage alternative sources
3. Sources seat power control energy - storage batteries , solar panel (SolarCar)- fuel element
4. Distribution of electricity - from power station as far as home over the table
5. Modern power supply - changers frequency and control drive
6. Automatization in electrotechnics - PLC systems their programming
7. Small drives for automatization - robotics
8. Servos with permanent magnet and their drive
9. Kinematics drive, proposal driving troop with by selection gear - box
10. Measurements in electrotechnics, gathering and evaluation on PC - LabVIEW
11. Simulation and malingering in electrotechnics - MatLab
12. Track telling industrial interface CAN . and their processing
13. Materials for electrotechnic arrangement
14. Excursion - standby supply UPS and excavators Phoenix - Zeppelin CAT - inclusion

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKME4 Síťové a informační technologie V 1
BEKME2 Multimediální technika V 1
BEKME1 Komunikační technika V 1
BEKME5 Komunikace a elektronika V 1
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BEKYR1 Robotika V 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKYR3 Systémy a řízení V 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BEOI3 Softwarové systémy V 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BEOI1 Počítačové systémy V 1


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.