Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE1B14VE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B14VE1 Power Electronics 1 Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Lettl J. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Lettl J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Power semiconductor devices, their serial and parallel connection, voltage and current dimensioning, point-to-point and bridge rectifiers, reversible rectifiers, control pulse generators, AC/AC and DC/DC converters, voltage source inverters, current source inverters, resonance inverters, frequency converters, matrix converters, principles of electromagnetic compatibility, cooperation of power semiconductor converters with DC and AC motors, survey of power semiconductor converters application in engineering practice

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B14VE1

Osnovy přednášek:

1. History, basic power electronics conceptions and definitions, power semiconductor devices characteristics
2. One-pulse rectifier, time waveforms, control and load characteristics, commutation
3. Point-to-point rectifiers, time waveforms, control and load characteristics
4. Bridge rectifiers, time waveforms, control and load characteristics
5. Block diagram of control pulse generators, reversible rectifiers and their control
6. Serial and parallel connection of power semiconductor devices, voltage and current dimensioning
7. Principles of electromagnetic compatibility
8. AC/AC converters, working principle, properties
9. DC/DC converters, working principle, properties
10. Voltage source inverters, current source inverters, resonance inverters, control methods
11. Indirect and direct frequency converters, matrix converters
12. Cooperation of power semiconductor converters with DC motors, operating modes, control methods
13. Cooperation of power semiconductor converters with AC motors, operating modes, control methods
14. Survey of power semiconductor converters application in engineering practice

Osnovy cvičení:

1. Instructions to the labs, security directions, laboratory rules, laboratory identification, work with oscilloscope
2. Denomination of power semiconductor devices, work with catalogues
3. One-pulse rectifier, various types of the load
4. Controlled point-to-point rectifier
5. Controlled one-phase bridge rectifier
6. Controlled three-phase bridge rectifier
7. Controlled reversible rectifier
8. Serial and parallel connection of the power semiconductor devices
9. Control test, examples
10. Backward influence of the controlled rectifier on the feeding network
11. One-phase AC/AC converter
12. DC/DC converter
13. One-phase voltage source inverter
14. Credit

Literatura:

1. Ned Mohan, William P. Robbins, Tore M. Undeland:
WIE Power Electronics: Converters, Applications and Design, Media Enhanced , 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, March 2003
2. Bimal K. Bose:
Power Electronics and Variable Frequency Drives : Technology and Applications John Wiley & Sons, Inc. -IEEE Press, New York, September 1996
3. PRESSMAN, Abraham I., Keith H. BILLINGS a Taylor MOREY. Switching power supply design. 3rd ed. New York: McGraw - Hill, ?2009. xxxvii, 841 s. ISBN 978-0-07-148272-1.
4. OGUNSOLA, Ade a Andrea MARISCOTTI. Electromagnetic compatibility in railways: analysis and management. 1st ed. New York: Springer, ?2012. xix, 528 s. Lecture notes in electrical engineering; 168. ISBN 978-3-642-30280-0.

Požadavky:

Assesment conditions: attendance by the study laws, activity in course of the exercise solution, passing of the control test, proper worked and evaluated records of the measurement

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKME4 Síťové a informační technologie V 4
BEKME2 Multimediální technika V 4
BEKME1 Komunikační technika V 4
BEKME5 Komunikace a elektronika V 4
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 4
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BEKYR1 Robotika V 4
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKYR3 Systémy a řízení V 4
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BEOI3 Softwarové systémy V 4
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BEOI1 Počítačové systémy V 4


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.