Popis předmětu - AE1B15EN1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B15EN1 Power Engineering 1
Role:P, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The subject provides basic knowledge about the CR power system structure and operational characteristics and electrical power systems. Then it informs about the electric strength of insulators, machines and other power system devices. It presents knowledge about damaging phenomena of insulation systems and procedures for their elimination. It enables to meet insulation systems testing and diagnostics problems.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B15EN1

Osnovy přednášek:

1. Electrical power system.
2. Electrical power sources.
3. Nuclear and hydro power plants.
4. Transmission systems of electrical energy.
5. Electrical power distribution systems.
6. Testing and high voltage laboratories equipment.
7. High voltage measuring techniques.
8. Electrical strength of insulation systems.
9. Electrical discharges in power systems.
10. Switching and protective devices.
11. Failures states in electrical power systems.
12. Testing and diagnoses.
13. Electrical power engineering and the environment.
14. Renewable power sources.

Osnovy cvičení:

1. Safety rules for work in laboratories and in service.
2. Practising of power plant fundamentals.
3. Power engineering calculations.
4. Power plants calculations.
5. Introduction to the ATP-EMTP program.
6. Application of the ATP-EMTP program for problems solving.
7. Dimensioning of power lines.
8. High voltage measurement.
9. Electrical strength of insulators.
10. U50 identification by the standard method.
11. Using "up and down? method for determining U50.
12. Creeping discharges on the insulators boundary.
13. Electrical strength of the configuration peak-board.
14. Laboratory records check and assessment."

Literatura:

Girsby L.L.: Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Third Edition, CRC Press, FL 2012 Haynes G.: Electric Power Transmission. American Press, New York 2017. Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 3
BEKME5 Komunikace a elektronika V 3
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKME4 Síťové a informační technologie V 3
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BEKME2 Multimediální technika V 3
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BEKYR1 Robotika V 3
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKYR3 Systémy a řízení V 3
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BEOI1 Počítačové systémy V 3
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BEOI3 Softwarové systémy V 3
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 3


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.