Popis předmětu - AE1B15MAA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B15MAA Mathematic Applications
Role:P, V Rozsah výuky:3+2c
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The aim of the course is to obtain knowledge about mathematic programs used in power engineering. Student becomes acquainted with technical methods for gathering and data analysis, SW and HW hierarchy of resources and applications examples. Student will acquire basic knowledge about MATLAB, MATHEMATICA and mathematical model assessment. Student becomes also acquainted with the fields of complex variable function and numerical methods for solving algebraic and differential equations.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B15MAA

Osnovy přednášek:

1. Introduction to the complex variable function.
2. Integral transform, Laplace transform for linear systems description.
3. Possibilities of application computing methods in Power Engineering.
4. Creating mathematical models of technical systems.
5. Application of computing methods in Power Engineering.
6. Potential of MATLAB and Mathematica, selection criteria.
7. Mathematica for simple calculus.
8. Mathematica as programming language.
9. Data processing in Mathematica.
10. Power engineering models implementation in Mathematice.
11. Creating simple programs in MATLAB.
12. Using libraries at MATLAB.
13. Simulink and its usage.
14. Energetic system models in Simulink.

Osnovy cvičení:

1. Mathematica: basic syntax.
2. Mathematica: solving equations and equation systems, electric circuits solution examples.
3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.
4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.
5. Mathematica: DSolve a NDSolve, transient phenomena.
6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, regression examples of physics dependencies.
7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numeric methods for differential equations.
8. Mathematica: Module, NMinimize, optimalization examples in power engineering systems.
9. MATLAB: basics, syntax, matrix operations.
10. MATLAB: functions, graphic output.
11. MATLAB: ODE.
12. MATLAB Simulink: examples of power engineering systems simulations.
13. MATLAB Simulink: Toolboxes pro power engineering.
14. MATLAB Simulink: Toolboxes pro power engineering.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 2
BEKME5 Komunikace a elektronika V 2
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BEKME4 Síťové a informační technologie V 2
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BEKME2 Multimediální technika V 2
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 2
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 2
BEKYR1 Robotika V 2
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 2
BEKYR3 Systémy a řízení V 2
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
BEOI1 Počítačové systémy V 2
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 2
BEOI3 Softwarové systémy V 2
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 2


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.