Popis předmětu - AE1B16MME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B16MME Macro and Microeconomics
Role:P, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Basic economic terms, market, law of demand, law of supply, market equilibrium, price regulation, price and income elasticities, consumer's behavior, producer's behavior, cost, revenue, profit, market failure, monopoly, government macroeconomic policy, gross domestic product, multipliers, money, inflation, banking system, monetary policy, labor market, business cycle, fiscal policy, foreign trade policy, comparative advantage, CR and EU, Euro.

Osnovy přednášek:

1. Economics. Basic terms.
2. Market. Demand and supply.
3. Demand and supply. Elasticities.
4. Consumer's behavior.
5. Producer's behavior. Cost and revenue.
6. Producer's behavior. Profit maximization.
7. Market failure. Monopoly, oligopoly, monopolistic competititon.
8. Principles of macroeconomics. Government economic policy. Theoretical concepts.
9. Gross domestic product - definition and computation.
10. Expenditures on gross domestic product.
11. Money. Inflation. Banking system. Monetary policy.
12. Labor market. Unemployment. Business cycle.
13. Fiscal policy. Government budget. Public debt.
14. Foreign trade policy. CR and European Union. Euro.

Osnovy cvičení:

1. Basic economic terms, graphs.
2. Demand, supply, market.
3. Elasticity.
4. Consumer's behavior.
5. Producer's behavior - production function.
6. Producer's behavior - cost.
7. Producer's behavior - revenue, profit in perfect competition, monopolistic profit.
8. International trade - absolute and comparative advantage.
9. Gross domestic product - definition.
10. Expenditures on gross domestic product.
11. Inflation, monetary policy of central bank, labour market.
12. Diamond.
13. Fiscal policy.
14. Reserve seminar.

Literatura:

1. Fialova H., J. Jandera: Economics (handouts)
2. Frank R.H., B.S. Bernanke: Principles of Economics, McGraw-Hill, 3.Ed. 2005
3. Fialová, H., Fiala, J.: The Concise Dictionary of Economic Terms, A plus, Praha 2008

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/macro-and-microeconomics

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/macro-and-microeconomics

Klíčová slova:

Economics, Microeconomics, Macroeconomics, Demand, Supply, Consumer, Producer, Cost, Benefit, Product, Money, Inflation, Unemployment, International Trade

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 1
BEKME5 Komunikace a elektronika V 1
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKME4 Síťové a informační technologie V 1
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BEKME2 Multimediální technika V 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEKYR1 Robotika V 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKYR3 Systémy a řízení V 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BEOI1 Počítačové systémy V 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BEOI3 Softwarové systémy V 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 1


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.