Popis předmětu - AE1M13JAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M13JAS Quality and Reliability Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Terminology and definitions from the area of quality and reliability and their control, philosophy of quality, systems of quality control in the world. Reliability as a part of quality. Basic definitions from the area of reliability, basic distributions used in reliability and their basic characteristics. Back-up using a warm and cold standby, types of warm and cold standbys. Reliability of components and systems, calculation of reliability using composition and decomposition. and using a method of a list. Basic statistical methods and tools joined with quality control, managerial tools for quality control. Techniques FMEA and QFFD, house of quality. Capability of a process. Taguchi loss function. Audits. Statistical inspection.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M13JAS

Cíle studia:

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

Osnovy přednášek:

1. Terminology and definitions from the area of quality control and reliability. Systems of TQM, Kaizen, ISO 9000:2000, Poka-Yoke, Six Sigma.
2. Reliability as a part of quality. Basic reliability concepts. Basic reliability standards.
3. Types of reliability data. Theory of tolerances. Mathematical smoothing. Distributions used in reliability for a discrete variable.
4. Distributions used in reliability for a continuous variable.
5. Reliability of components and systems, method of composition and decomposition, method of a list.
6. Testing of data normality, data transformation.
7. Techniques of exploratory analysis, verification assumptions about data.
8. Accelerated reliability tests, Arrhenius and Eyring formula.
9. Derivation of reliability of and equipment, failure rate, repair rate.
10. Readiness, interval usability, coefficient of usability, coefficient of repairs. Systems with buffer containers.
11. Cold and warm standby, change of basic characteristics of a system by a back-up. Tree of failures, its construction and the use.
12. FMEA, QFD and house of quality.
13. Statistical inspection based on attributes, types of inspections.
14. Statistical inspection based on variables. Audits. Course of certification according to the ISO 9000:2000.

Osnovy cvičení:

1. Examples of systems of quality control. Costs joined with low quality, costs for quality control. Structure of a book of quality.
2. Topisc of team projects. Structure of a case study.
3. Processing of a case study.
4. The practical use of a theory of tolerances. The practical use of a mathematical smoothing.
5. Examples for the use of distributions for a discrete variable.
6. Examples for the use of distributions for a continuous variable.
7. Examples of a composition and decomposition of a system. Method of a list.
8. Normality testing by the use of a QC Expert program, skewness-kurtosis test. The use of an exploratore analysis.
9. Accelerated reliability testing.
10. Processing of a case study.
11. Processing of a case study.
12. Processing of a case study.
13. Defense of the projects.
14. Defense of the projects. Assessment.

Literatura:

1. Montgomery, D. C.: Introduction to Statistical Quality Control. J. Wiley and Sons, 2005
2. Goetsch, D. L., Davis, B. D.: Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services, Prentice Hall, 2003
3. Dodson, B., Nolan, D.: Reliability Engineering Handbook, QA Publishing, LCA, 2002

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE1M13JAS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEEEM1 Technologické systémy P 1
MEEEM3 Elektroenergetika P 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.