Popis předmětu - AE1M13VES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek. Electromechanické součástky . Polovodičové součástky, výroba vertikálních a horizontálních struktur, pouzdření součástek

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M13VES

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

Osnovy přednášek:

1. Components used in electrical or electronics circuits.
2. Identification of electronic components. Standards of nominal values.
3. Resistors, Power resistors.
4. Nonlinear resistors, potentiometers.
5. Capacitors - roll-type, ceramic, electrolytic.
6. Inductance devices, HF coils, chokes, transformers.
7. Power inductance HF devices, chokes. Power filters
8. Switches, connectors
9. Electromechanical devices, relay,
10. Batteries and storage cells
11. Lines. Distributed parameter devices.
12. Semiconductor device design, fabrication of structures.
13. Survey of modern semiconductor devices and IO technologies.
14. Packaging and connecting of devices.

Osnovy cvičení:

1. Safety in laboratories. Instruction about lab. measurements - group 1.
2. Instruction about lab. measurements - group 1.
3. Nonlinear resistors
4. Ferroelectric capacitors.
5. HF coils
6. Resistor and capacitors characteristics at HF
7. Power pulse transformer.
8. Instruction about lab. measurements - group 2.
9. Relay, electric contacts.
10. Distributed parameter lines.
11. Active semiconductor devices.
12. Electronic components mounting 1
13. Electronic components mounting 2
14. Evaluation of lab. reports. A credit.

Literatura:

1. Horn, Delton T.: Electronic Components: A complete reference for project builders. Blue Ridge - TAB Books, 1992

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=198

Klíčová slova:

elektronické součástky, výroba elektronických součástek

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 21.1.2020 12:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.