Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE1M14ESZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M14ESZ Power Machine Equipment Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Jirků S. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jirků S., Kočárník P., Thöndel E. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Analysis of basic functions and operational accidents for power engineering. Quantitative and qualitative balance energy of machine equipment. Analysis of influence breakdowns of machine equipment, modes of regulation power output of power machine equipment. Operating optimisation. Operation properties of power machine equipment of power plant.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M14ESZ

Osnovy přednášek:

1. Basic cycles of power plants, energy balances, determination of basic operating parameters.
2. Qualitative evaluation of basic heat technical process, method increase of thermal efficiency.
3. Equipment for transport liquids and gas, principle, characteristics, working point.
4. Steam turbines, principal, operation, regulation possibility, regulation efficiency.
5. Regulation power output of heat cycles, extraction turbine, bleeder turbine.
6. Condensation, cooling cycles, analysis operating failures of condensation systems.
7. Co-operation and operating structures of machine equipment in power engineering.
8. Basic types of boilers, energy balances, operating parameters, regulation possibility.
9. Economy and ecology effects of cogeneration production, trends, little cogeneration.
10. Steam-gas heat cycles, trends, limits of utilisation, ecology effect.
11. Long-distance traffic of heat, economy effects, technical problems.
12. Secondary cycle JE, analysis function, basic operating parameters, ecology problems.
13. Scrap energy in power engineering, heat pumps, energy balance, regulation.
14. Hydroelectric power plants, basic types of hydraulic turbines, energy balance, regulation.

Osnovy cvičení:

1. Orientation calculation of basic economy parameters heat cycle with condensing turbine.
2. Qualitative evaluation of basic energy transformation heat cycle with steam turbine.
3. Evaluation influence of failure reconditioning of heat water.
4. Power consumption of centrifugal pump, change of working point.
5. Power consumption of centrifugal fun, change of working point, saving of energy.
6. Power consumption of extraction steam turbine, influence of change rate of flow.
7. Influence of regulation power output on basic economy parameters.
8. Influence breakdowns of condensation and cooling cycle on basic economy parameters.
9. Basic qualitative and quantitative balance of steam boiler, total heating value, heating values.
10. Basic calculation of little cogeneration production, economy and ecology effects.
11. Power consumption of steam-gas heat cycles, trends, ecology effect.
12. Basic calculation of long-distance traffic of heat. Influence of basic operating parameters.
13. Secondary cycle JE, basic balance of water separator and superheater.
14. Basic calculation of heat pump on waste heat.

Literatura:

1) Cengel,Yunus A. Thermodynamics An Engineering Approach. ISBN 0-07-288495-9 McGraw-Hill 2006.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR1 Robotika V 1


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.