Popis předmětu - AE1M15ENY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M15ENY Power Plants Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

The subject introduces power plants of all kinds dimensioning and functions. It describes diagrams topologies, operational modes, control and safety problems solutions. It models dynamics and control of main part in all power plants types. It evaluates and describes control qualities and programmes.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M15ENY

Osnovy přednášek:

1. Conception and standard for design of power plants equipment. Topology of power plants diagrams.
2. Contingency analysis of electrical part of power plants.
3. Information network and sequence automatics in power plants.
4. Operation modes to infinite bus or isolated network. Primary control of power blocks.
5. Power plants network relaying.
6. Conception and standards for electrical protection setting. Standard projects.
7. Unit auxiliaries network automata and relaying.
8. Protection and operation modes of distributed generations.
9. Dynamics, models, control and operation modes of steam turbines.
10. Dynamics, models, control and operation modes of hydro turbines.
11. Dynamics, models, control and operation modes of boilers and steam generators.
12. Kinetics and dynamic models of nuclear reactors.
13. Security and control systems of nuclear reactors.
14. Control programs of steam and nuclear power plants.

Osnovy cvičení:

1. Design of basic equipments examples.
2. Contingency analysis examples.
3. Visit to power station.
4. Building of dynamic model for operation modes to infinite bus with simple dynamic model of P-f and Q-U primary control.
5. Electrical protection relay setting examples.
6. Electrical protection relay measuring.
7. Sequential automatic example.
8. Building of simulation model of group of asynchronous motors.
9. Building of simulation model of steam turbine.
10. Building of simulation model of hydraulic turbine.
11. Building of simulation model of steam generator.
12. Building of simulation model of wind power plant.
13. Building of simulation model of nuclear reactor.
14. Measuring on school nuclear reactor.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME3 Elektronika V 3
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MEKME5 Komunikační systémy V 3
MEKME2 Multimediální technika V 3
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MEEEM1 Technologické systémy P 3
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MEEEM3 Elektroenergetika P 3
MEOI2 Počítačové inženýrství V 3
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 3
MEOI1 Umělá inteligence V 3
MEOI5 Softwarové inženýrství V 3
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MEKYR3 Systémy a řízení V 3
MEKYR1 Robotika V 3


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.