Popis předmětu - AE1M16DES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16DES Power Transport Systems Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Economical aspects of energy transport. Electricity transportation through lines. Heat, gas and oil lines. There are ment also universal transport systems as railway, roads and ships with considering of energy transport. After technical introduction it is dealt with problems of economical design of transport lines and economical operation

Osnovy přednášek:

1. Transport systems of electricity, heat, gas, oil and coal
2. Quality parameters of supply of various forms of energy
3. Electrical parameters of lines, voltage decrease and electricity losses
4. Appreciation of electricity losses
5. Economical cross-section of electrical line
6. Conditions of design of electrical line cross-section
7. Optimization of operation and design of transformer station
8. Economical compensation of reactive power
9. Design of power distribution systems
10. Design of economical inside diameter of pipe for heating supply lines
11. Optimization of thickness of heat isolation of pipe heating networks
12. Dimensioning of gas pipe from economical point of view
13. Transport of liquid fuels
14. Unit transport cost of railway, automobile and ship sort of energy transport

Osnovy cvičení:

1. Simple DC lines
2. DC line with supply from the both sides, solving of the furcate line
3. Solving of the complicated embosomed grid
4. AC line of LV, HV a VHV, Breitfeld's method
5. Formula of the electricity marginal cost, economical cross-section
6. Business in distribution electricity sector
7. Economical capacity of new transformer stations
8. Economical compensation of reactive power
9. MAXITEST
10. Optimal dimension of the pipe inside diameter for heating supply lines
11. Optimal design of the heat isolation of heating supply line
12. Technical and economical data of gas supply line
13. Data of the oil and coal supply line
14. Railway, road, ship and conveyor-elevator-telpher transport cost of fuel

Literatura:

1. March W.D.: Economics of Electric Utility Power Generation. Oxford University Press, Oxford 1980.
2. Fardo W. S., Patrick D. R.: Electrical Distribution Systems. Prentice Hall, 1999.
3. Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008.
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Požadavky:

Základy elektrotechniky, elektrické stroje a přístroje, mechanika a termodynamika, ekonomika podnikání. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Klíčová slova:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 17.2.2020 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.