Popis předmětu - AE1M16FIM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16FIM Financial Management Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Principles of finance, present value and alternative cost of capital, net present value, valuation of bonds and stocks, investment decision and net present value, risk and alternative cost of capital, risk and return, lease or buy, taxes, inflation and return, financial and real options, option valuation and application, hedging, short term finance, cash flow management.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16FIM

Osnovy přednášek:

1. Introduction of finance, present value, opportunity cost.
2. Annuity, perpetuity, compounded and simple interests.
3. Long term finance. Stock and bonds price.
4. Investment efficiency evaluation techniques. IRR, NPV.
5. The comparing period, an equivalent annual value.
6. Decision making with NPV.
7. Inflation and tax influence to investment decision.
8. Project is not a black box.
9. Capital assets pricing model. Basics of portfolio theory.
10. Capital markets models.
11. Analysis of sensitivity and risk analysis. Financial risk.
12. Options, hedge position, option valuation.
13. Short term financial plans and decision making.
14. Other financial problems.

Osnovy cvičení:

1. Spreadsheets revision focused on financial management.
2. Financial calculus.
3. Loans. Kinds of interests.
4. Depreciation. Tax shield. Homework assignment.
5. NPV and IRR calculations. Mutual eliminate investments.
6. Taxes, finance and NPV.
7. Inflation influence. Case study.
8. Bonds and stock price. Model with constant growth.
9. Expected return and standard deviation of portfolio. Risk free return.
10. Market portfolio. Securities line. Portfolio with maximal return.
11. Reading of financial news.
12. Quiz. Homework deadline.
13. Homework discussion.
14. Put and call options.

Literatura:

1. Brealey, R.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill. 2007
2. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J.: Investments. McGraw-Hill/Irwin. 2006
https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management

Požadavky:

A1M16FIU + knowledge from one of the following courses EPD, UFI, FIP from bachelor study https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 27.2.2020 17:50:02, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.