Popis předmětu - AE1M16FIU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16FIU Financial Accouting
Role:P, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Principles of accounting. Assets, inventory and financial investment book keeping. Debt and equity capital. Cost, revenues and profit. Tax system and accounting. Balance sheet, profit and loss account. Cash flow statement. Analysis of company's financial position. International accounting standards. Auditing, consolidated statements.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16FIU

Osnovy přednášek:

1. Accounting - importance, subjects, objectives.
2. Principles and methodology of accounting, accounting systems.
3. Book-keeping of intangible assets and inventories, asset pricing.
4. Cost and revenue, provisions, accruals and deferrals.
5. Capital and financial accounts.
6. Balance sheet and its segmentation.
7. Profit and loss account and its analysis.
8. Cash flow statement, free cash flow.
9. Tax system and accounting.
10. Financial analysis, methods and objectives.
11. Financial analysis, methods and objectives.
12. Management accounting, information systems.
13. International accouting standards.
14. Consolidated balance sheet, auditing.

Osnovy cvičení:

1. Accounting - importance, subjects, objectives.
2. Balance sheet and its components.
3. Costs and revenues in the accounting.
4. Book-keeping of tangible and intangible assets, depreciation.
5. Examples of provisions, accruals and deferrals.
6. Examples of financial operations book-keeping.
7. Accounting statements, tax in accounting.
8. Balance sheet, profit and loss account analysis.
9. Cash flow statement and its analysis.
10. Financial analysis.
11. Financial analysis.
12. Test.
13. Software for accounting.
14. Assessment.

Literatura:

1. Glautier, M.W.E., Underdown, B.: Accounting - Theory and Practice. London 1991
2. International Financial Reporting Standards, IASB, London 2005

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.