Popis předmětu - AE1M16LOG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16LOG Business Logistics Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Logistics as an integrated system in the structure of business management. Logistics as a part of business strategy. Fundamentals of modern concepts and approaches in logistics. Management, cooperation in supply chain logistics, integrated control systems. Methods applied to flow control and evaluation of elementary parameters of logistics. Logistics market. Logistics integration including its legal, ecological and economical aspects.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16LOG

Osnovy přednášek:

1. Concepts of logistics and its evolution.
2. Material flow management.
3. Elements of logistics system, supply chain, logistics connections.
4. Customer services.
5. Logistics costs.
6. Transportation systems.
7. Logistics technologies.
8. Passive elements in logistics systems.
9. Active elements in logistics systems.
10. Logistics functions and objectives.
11. Information flow in supply chain logistics.
12. E-commerce.
13. Modern trends in logistics.
14. Planning, implementation and evaluation of logistics projects.

Osnovy cvičení:

1. Objectives and concepts of logistics.
2. Logistical chains.
3. Organization of logistics in business.
4. Integration of material flow.
5. Selection of transportation systems.
6. Selection of warehousing and sales system.
7. Indexes of economical valuation.
8. Forms of E-business.
9. E-business.
10. Application of B2C.
11. Application of B2B.
12. Efficiency of E-business.
13. New directions, practises CASE.
14. CRM Textures.

Literatura:

1. Bowersox, D. J., Closs, D. J., Helferich, O. K.: Logistical Management,. McGraw-Hill 1996
2. Donald J. Bowerson, David J. Closs: Logistical Management - The integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill,2005
3. Edward Frazelle: Supply Chain Strategy, McGraw Hill, 2007

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.