Popis předmětu - AE1M16MEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16MEE Management of Power Production Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Power plants and mining industry management and economics, energy balances and costs calculations of power production - electricity, steam, hot water, coal, liquid fuels, gas, economic loading of power plants, cost analysis

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16MEE

Osnovy přednášek:

1. Specific features of energy production technology and product qualities.
2. Management and organisation of energy utilities - production establishments
3. Production and economic activity, classification and planning
4. Organisation of fuel department
5. Consumption and reserve accounting, costs calculation
6. Organisation and management of energy production plants
7. Management of technological processes
8. Consumption characteristics of power plant facilities
9. Normalising and planning of fuel and energy consumption
10. Energy balance of heat and nuclear power plants
11. Analysis of technical economy indexes.
12. Costs calculation of electrical energy and heat production
13. Dividing of costs of combined production of electrical energy and heat

Osnovy cvičení:

1. Basic power plants terms
2. Combined steam - gas cycle comparison with classical steam power plants
3. Calculation and construction of power characteristics in energy production
4. Diagram saddle analysis of energy producer - part 1
5. Diagram saddle analysis of energy producer - part 2
6. Evaluation and account liquidation of coal dump stock
7. Test
8. Calculation of main and partial technical - economic indexes
9. Calculation and construction of combined cycle heat diagram
10. Calculation of fuel consumption standards
11. Economic load dispatching
12. Test
13. Analysis of main indexes by direct and indirect method
14. Method for costs dividing to electrical energy and heat

Literatura:

1. Pansini A. J., Smalling K. D.: Guide to Electric Power Generation. Farmont Press 2005.
2. Kiameh P.: Power Generation Handbook. McGraw-Hill 2003.
3. Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power Generation. Clarendon Press, New York 1980
4. Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 1995.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie Znalosti z A1M16VEN a Energetická strojní zařízení nebo ekvivalent.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 17.2.2020 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.