Popis předmětu - AE1M16OVY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16OVY Operations Research
Role:P, V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Art of modeling and elements of decision models, Linear programming, Transportation problem, Integer linear programming, Introduction to graphs theory, Nonlinear programming, Dynamic programming, Monte Carlo simulation, Project management (CPM, PERT)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16OVY

Osnovy přednášek:

1. Operations research overview
2. Linear programming - introduction, graphic solution
3. Linear programming - simplex method
4. Linear programming - dual problem
5. Linear programming - sensitivity and parametric analysis
6. Transportation problem - applications, methods of solution
7. Integer linear programming
8. Graph theory - overview
9. Graph theory - optimization tasks
10. Monte Carlo simulations - random numbers generation, simulation models
11. Project management - CPM and PERT methods
12. Project management - analysis of resources and costs
13. Nonlinear programming - basic methods of solution
14. Dynamic programming

Osnovy cvičení:

1. Operations research introduction
2. Mathematical programming, Lagrange method
3. Graphical solution of linear programming tasks
4. Simplex method, dual problem solution
5. Practical application of linear programming, software support
6. Transportation problem
7. Branch and bound method
8. Tasks on graphs
9. Graph optimization methods
10. Random numbers generation, Monte Carlo simulation
11. Test
12. Project management - CPM
13. Project management - PERT, resource analysis
14. Dynamic programming - resource allocation

Literatura:

1. Taha, H.A. Operations research - An Introduction. Prentice Hall 2006
2. Hillier, Lieberman: Introduction to operations research. McGraw-Hill 2005

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/operations-research

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 16.7.2020 15:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.