Popis předmětu - AE1M16PMG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16PMG Project Management Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Processes and techniques for the preparation of entrepreneurial projects. Principles and methods of planning and operating of projects realization. Operating of the integration and project area. Operating of time, costs, sources, duality, human sources, communication, risks. Case study in the program Microsoft Project.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16PMG

Osnovy přednášek:

1. Project, basis of project management, project planning, project implementation control.
2. Project Development Cycle, pre-investment, investment and operational stages, activites, documents of PDC.
3. Organisational structures, integration of the project management into the organisational structure.
4. Team management, project manager, project hierarchy, project team. Operating of communication in project.
5. Project planning, definition part, description and assigning parts, factual content of the planning process.
6. Decomposition of the planning process, principles of defining project targets.
7. The structured decomposition of project activities, methods, and perspectives, of the decomposition.
8. Stage model. Responsibility matrix.
9. Time implementation schedules and methods of their creation.
10. Documents of the planning process.
11. Content of the project implementation control, instruments for monitoring the project implementation situation.
12. Changes of the project, completion of the project.
13. Computer support of project management.
14. Reserves.

Osnovy cvičení:

1. Typical problems of project management, program Microsoft Project.
2. Time analysis of the project, significance of time reserves for the project management - a case study.
3. Project cost analysis - a case study.
4. Project resource analysis - a case study. Assignment of a semestral essay.
5. Project investment stage: construction project, participants, supplier systems.
6. Project investment stage: construction as an object of public interest, legislation.
7. Economic risk of project, project risk curves.
8. Economic risk of project - a case study.
9. Decomposition of activities, a stage model - a case study.
10. Responsibility matrix - a case study.
11. Checking of, and tutorials on, semestral essay composition.
12. Checking the project implementation, checking the meeting of deadlines a case study.
13. Checking costs and resources - a case study.
14. Submission of the semestral essay. Credit.

Literatura:

1. Milosevice, D.: Project Management Toolbox. John Wiley & Sons, Inc. 2003

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.