Popis předmětu - AE1M16VEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M16VEN Power and Heat Production Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Power sources, energy processes, general power plant, power balance and charakteristic curves. Review of energy production technologies (conventional and non conventional) - electricity, steam, hot water, coal, liquid fuels, gas. Power generation stations, their basic parts, their basic operational charakteristic curves and calculations, operation, control. Enviromental effects of power generating and actions of their minimization.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1M16VEN

Osnovy přednášek:

1. Common power facilities, power balance, charakteristics
2. Stiff energy fuels: clasification, qualities
3. Liquid and gas energy fuels
4. Establishments of electrical energy and heat production, clasification
5. Technological processdes in heat power plants
6. Combustion processes, mass and energy balance
7. Liquidation of poisonisious harmful (SO2, Nox) - economic consequences
8. Mass and energy balance calculation of steam boiler and mashine room
9. Water economy of heat power plants and cooling system
10. Power plants with gas turbines and steam - gas cycles
11. Nuclear power plants, clasification, nuclear fuel
12. Nuclear power plant efficiency, nuclear fuel consumption
13. Water power plants - qualities, charakteristics
14. Other sources of electrical energy and heat

Osnovy cvičení:

1. Basic knowledge test
2. Technically-economical indexes (efficiency, consumption ratio, loss ratio) 3.Calculation of stiff energy fuel quality
4. Calculation of liquid and gas energy fuels quality
5. Calculation examples of combustion processes
6. Efficiency calculation of steam boiler by direct and indirect method
7. Mass and energy balance calculation of steam producer - test
8. Water need and consumption calculation of heat power plants
9. Condensation index calculation
10. Calculation of steam - gas cycle
11. Calculation of nuclear fuel - fork ratio, cycle of enrichment
12. Calculation of nuclear fuel consumption
13. Examples of technically - economical calculations of Water power plants
14. Final test

Literatura:

1. Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 1995
2. Pansini A. J., Smalling K. D.: Guide to Electric Power Generation. Farmont Press 2005.
3. Kiameh P.: Power Generation Handbook. McGraw-Hill 2003.

Požadavky:

Subject Power Machinery Equipment or equivalent. viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.