Popis předmětu - AE1M32TSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M32TSY Telecommunication Systems
Role:P, V Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The subject discusses principles of telecommunication systems - mainly digital transmission systems and digital switching systems. The subject will provide students with the overview of the entire telecommunication domain, so that they can solve particular problems related to network traffic. They will also obtain basic knowledge of technologies that are used in modern wired and wireless networks. Results of the survey (students' opinions) concerning the subject can be found here: /cz/anketa/aktualni/courses/AE1M32TSY

Cíle studia:

Students will get familiar with the basic principles of communication and its technical principles at all levels, from signal transmission in specific physical environments to the services provided in electronic communication networks, including standardization, legislation and organizational measures.

Osnovy přednášek:

1. Telecommunication services and networks, requirements, standardization.
2. Telephone channel, voice signal processing, PCM 30/32.
3. Multiplexing methods, PDH and SDH transmission systems.
4. Optical transmission systems, WDM.
5. Transmission media - parameters of metallic pairs, crosstalk.
6. Layered communication models, OSI-RM, protocols and architecture.
7. Backbone and access networks, data links, data interfaces.
8. Wireless systems and mobile networks.
9. Power line communication (PLC) systems.
10. Telephone sets, modems and modulation methods.
11. xDSL systems and their applications.
12. Digital switching systems - configuration and implementation of DSN.
13. ISDN and ATM networks - circuit and cell switching, access types.
14. Optical access networks, hybrid and CATV networks.

Osnovy cvičení:

1. Introductory lesson (plan of semester, safety training for students? work in the lab, content and framework of exercises, requirements for obtaining the credits and other administration).
2. Logarithmic description of transmission network parameters.
3. Explanation and assignment of semester projects.
4. Lab A (Optical transmission - direct/indirect measurement of attenuation).
5. Lab B (Optical transmission - direct/indirect measurement of attenuation).
6. Lab A (SDH analyzer and its utilization for measurement in real networks).
7. Lab B (SDH analyzer and its utilization for measurement in real networks).
8. Consultation of semester project.
Lab A (Power line and mobile data communications).
9. Lab B (Power line and mobile data communications).
10. Lab A (xDSL subscriber lines - configuration and bit allocation).
11. Lab B (xDSL subscriber lines - configuration and bit allocation).
12. Presentation of semester project results.
13. Compensation of missed lessons.
14. Assignment of credits.

Literatura:

1. Bešťák, R. - Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principle of Telecommunication Systems and Networks. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2007.
2. Halonen, T. - Romero, J. - Melero, J.: GSM, GPRS and EDGE Performance - 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2003. Keywords
Transmission systems, switch, synchronization, VoIP, NGN.

Požadavky:

* 100% presence at the lessons. (Proper excuse will be required in the case of absence.) * Elaboration and approval of the assigned laboratory tasks.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

Telecommunication networks, metallic lines, optical transmission, wireless systems, transmission systems, switching systems, synchronization, VoIP, NGN, PLC/BPL.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MEKME5 Komunikační systémy V 3
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MEKME3 Elektronika V 3
MEKME2 Multimediální technika V 3
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MEOI1 Umělá inteligence V 3
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 3
MEOI5 Softwarové inženýrství V 3
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MEOI2 Počítačové inženýrství V 3
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MEKYR1 Robotika V 3
MEKYR3 Systémy a řízení V 3
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 16.7.2020 15:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.