Popis předmětu - AE2M31ZRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE2M31ZRE Speech processing Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

The subject is devoted to basis of speech processing addressed to students of master program with special focus on multimedia applications. Discussed speech technology is currently applied in many systems in different fields (e.g. information dialogue systems, voice controlled devices, dictation systems or transcription of audio-video recordings, support for language teaching, etc.). Further information can be found at http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2m31zre and at http://moodle.kme.feld.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE2M31ZRE

Cíle studia:

The goals of the subject is to introduce used speech technology in the most important multimedia applications. Students should manage the knowledge as basic characteristics of speech signal, speech enhancement, speech recognition, speech synthesis, audio-visual speech processing, etc. Students will practice basic tasks of speech processing in MATLAB environment and also other publicly available tools for speech analysis will be used. As a homework, students will elaborate semester project which will be presented at the exercise according to planned schedule.

Osnovy přednášek:

1. Introduction - speech signal (digital form), speech production model
2. Basic characteristics of speech signal, phonetic and articulatory aspects
3. Spectral characteristics of speech signal (DFT and LPC spectrum)
4. Noise suppression in speech signal (additive and convolution noise, one-channel, multi-channel)
5. Hearing aids and cochlear implants (anatomy and hearing model, speech processing)
6. Principles of speech recognition, basic tasks ad applications
7. Feature extraction for speech recognition
8. Small vocabulary speech recognition based on DTW and HMM (HTK)
9. Dictation and transcription systems (large vocabulary speech recognition)
10. Speaker verification and identification.
11. Speech synthesis - basic principles (concatenative and formant synthesis, PSOLA)
12. Audio-visual speech recognition
13. Multimedia systems with voice input (dialog systems, logopaedy, language teaching)
14. Language recognition. Reserve.

Osnovy cvičení:

1. Introduction: speech signal, tools for analysis, sources of speech signals
2. Basic time-domain characteristics: energy, intensity, zero-crossing, fundamental frequency
3. Spectral characteristics: short-time DFT and LPC spectrum, spectrogram
4. Suppression of additive noise in speech signal
5. Convolutory noise suppression
6. Speech processing for hearing aids and cochlear implants
7. Cepstrum and cepstral distance: voice activity detection, features for recognition
8. DTW based recognition: simple recognizer of particular words
9. HMM based recognition: basic tasks and demonstration of HMM modelling
10. Speaker verification based on GMM
11. Speech synthesis: implementation of formant synthesis, demonstration of available tools
12. Semester work presentations
13. Semester work presentations
14. Reserve. Credits

Literatura:

[1] Rabiner, L., Schafer, R. W.: Introduction to Digital Speech Processing Foundations and Trends in Signal Processing). Now Publishers Inc, 2007.
[2] Huang, X., Acero, A., Hon, H.-W.: Spoken Language Processing. Prentice Hall, 2001.
[3] Deller Jr., J. R., Hansen, J. H. L., Proakis, J. G.: Discrete-time Processing of Speech Signals. Wiley, 2000.
[4] McLoughlin, I.: Applied Speech and audio Processing: With Matlab Examples. Cambridge University Press, 2009.
[5] Jelinek, F.: Statistical Methods for Speech Recognition (Language, Speech, and Communication). The MIT Press, 1998.
[6] ITU-T Recommendations - http://www.itu.int/ITU-T

Požadavky:

Bases of digital signal processing are supposed as preliminary knowledge.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2M31ZRE

Klíčová slova:

speech processing, speech recognition, speech synthesis, speech enhacement, speech technology applications, audio-visual speech processing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME2 Multimediální technika PO 2
MEKME5 Komunikační systémy PO 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEEEM1 Technologické systémy V 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MEEEM3 Elektroenergetika V 2
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.