Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE3B01MA1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE3B01MA1 Mathematics 1 Rozsah výuky:4+2
Garanti:  Role:P,V Zakončení:Z,ZK
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:8 Semestr:Z

Anotace:

The aim of the course is to introduce students to basics of differential and integral calculus of functions of one variable.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE3B01MA1

Osnovy přednášek:

1. Elementary functions. Limit and continuity of functions.
2. Derivative of functions, its properties and applications.
3. Mean value theorem. L'Hospital's rule.
4. Limit of sequences. Taylor polynomial.
5. Local and global extrema and graphing functions.
6. Indefinite integral, basic integration methods.
7. Integration of rational and other types of functions.
8. Definite integral (using sums). Newton-Leibnitz formula.
9. Numerical evaluation of definite integral. Application to calculation of areas, volumes and lengths.
10. Improper integral.
11. Laplace transform.
12. Basic properties of direct and inverse Laplace transform.
13. Using Laplace transform to solve differential equations.

Osnovy cvičení:

1. Elementary functions. Limit and continuity of functions.
2. Derivative of functions, its properties and applications.
3. Mean value theorem. L'Hospital's rule.
4. Limit of sequences. Taylor polynomial.
5. Local and global extrema and graphing functions.
6. Indefinite integral, basic integration methods.
7. Integration of rational and other types of functions.
8. Definite integral (using sums). Newton-Leibnitz formula.
9. Numerical evaluation of definite integral. Application to calculation of areas, volumes and lengths.
10. Improper integral.
11. .Laplace transform.
12. Basic properties of direct and inverse Laplace transform.
13. Using Laplace transform to solve differential equations.

Literatura:

1. M. Demlová, J. Hamhalter: Calculus I. ČVUT Praha, 1994
2. P. Pták: Calculus II. ČVUT Praha, 1997.

Požadavky:

Informace viz http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/a3b01ma1.htm

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6s

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/vivi/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BEKME5 Komunikace a elektronika V 1
BEKME2 Multimediální technika V 1
BEKME1 Komunikační technika V 1
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKME4 Síťové a informační technologie V 1
BEKYR1 Robotika P 1
BEKYR3 Systémy a řízení P 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BEOI1 Počítačové systémy V 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BEOI3 Softwarové systémy V 1


Stránka vytvořena 23.11.2017 17:47:33, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.