Popis předmětu - AE4B01MA2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4B01MA2 Calculus Rozsah výuky:4+2
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:8 Semestr:L

Anotace:

This is an introductory course to calculus. In the first part we study limits, continuity and derivative of real functions of one variable. Then we define the indefinite integral, discuss basic integration methods, the definite integral and its applications. We extend the discussion to real functions of more variables, partial derivatives and multiple integrals. We conclude with the study of real numerical series.

Osnovy přednášek:

1. Elementary functions. Limit and continuity of functions.
2. Derivative of functions, its properties and applications.
3. Mean value theorem. L'Hospital's rule.
4. Limit of sequences. Taylor polynomial.
5. Local and global extrema and graphing functions.
6. Indefinite integral, basic integration methods.
7. Integration of rational and other types of functions.
8. Definite integral. Newton-Leibniz formula.
9. Improper integral.Applications of integrals.
10. Sequences, introduction to series.
11. Functions of two or more variables. Partial derivatives.
12. Maximum and minimum for functions of two variables.
13. Duble integrals.

Osnovy cvičení:

1. Elementary functions. Limit and continuity of functions.
2. Derivative of functions, its properties and applications.
3. Mean value theorem. L'Hospital's rule.
4. Limit of sequences. Taylor polynomial.
5. Local and global extrema and graphing functions.
6. Indefinite integral, basic integration methods.
7. Integration of rational and other types of functions.
8. Definite integral. Newton-Leibniz formula.
9. Improper integral.Applications of integrals.
10. Sequences, introduction to series.
11. Functions of two or more variables. Partial derivatives.
12. Maximum and minimum for functions of two variables.
13. Duble integrals.

Literatura:

Požadavky:

In order to obtain the certificate of attendance, students are required to actively participate in the laboratory class, hand in the assigned homework and obtain a sufficient score during lab tests. Only students who obtain attendance certificate ("zapocet") are allowed to take the exam.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/vivi/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BEKME5 Komunikace a elektronika V 2
BEKME4 Síťové a informační technologie V 2
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BEKME2 Multimediální technika V 2
BEKME1 Komunikační technika V 2
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 2
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 2
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 2
BEOI1 Počítačové systémy P 2
BEOI3 Softwarové systémy P 2
BEOI_BO Před zařazením do oboru P 2
BEOI2 Informatika a počítačové vědy P 2
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 2
BEKYR3 Systémy a řízení V 2
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
BEKYR1 Robotika V 2


Stránka vytvořena 16.1.2019 07:47:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.