Popis předmětu - AE4B01NUM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4B01NUM Numerical Analysis
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13101 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The course introduces to basic numerical methods of interpolation and approximation of functions, numerical differentiation and integration, solution of transcendent and ordinary differential equations and systems of linear equations. Emphasis is put on estimation of errors, practical skills with the methods and demonstration of their properties using Maple and computer graphics.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4B01NUM

Cíle studia:

Zvládnutí základních metod aproximace, numerické derivace a integrace, numerické řešení algebraických, transcendentních a diferencíálních rovnic.

Osnovy přednášek:

1. Overview of the subject of Numerical Analysis
2. Approximation of functions, polynomial interpolation
3. Errors of polynomial interpolation and their estimation
4. Hermite interpolating polynomial. Splines
5. Least squares approximation
6. Basic root-finding methods
7. Iteration method, fixed point theorem
8. Basic theorem of algebra, root separation and finding roots of polynomials
9. Solution of systems of linear equations
10. Numerical differentiation
11. Numerical integration (quadrature); error estimates and stepsize control
12. Gaussian and Romberg integration
13. One-step methods of solution of ODE's 14. Multistep methods of solution of ODE's

Osnovy cvičení:

1. Instruction on work in laboratory and Maple
2. Individual work - training in Maple
3. Polynomial interpolation, estimation of errors
4. Individual work on assessment tasks
5. Least squares approximation
6. Individual work on assessment tasks
7. Root-finding methods, root separation
8. Individual work on assessment tasks
9. Solution of systems of linear equations
10. Numerical differentiation
11. Numerical differentiation and integration, modification of tasks
12. Individual work on assessment tasks
13. Solution of ODE's 14. Individual work on assessment tasks; assessment

Literatura:

[1] Press, W. H., Flannery, B. P., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T.: Numerical Recipes (The Art of Scientific Computing), Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
[2] Knuth, D. E., The Art of Computer Programming, Addison Wesley, Boston, 1997.

Požadavky:

The first two courses of bachelor studies, mathematics and programming.

Webová stránka:

http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/nm/eindex.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 3
BEKME5 Komunikace a elektronika V 3
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKME4 Síťové a informační technologie V 3
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BEKME2 Multimediální technika V 3
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BEKYR1 Robotika V 3
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKYR3 Systémy a řízení V 3
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BEOI2 Informatika a počítačové vědy PO 3


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.