Popis předmětu - AE4B33RPZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning
Role:PO, P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The basic formulations of the statistical decision problem are presented. The necessary knowledge about the (statistical) relationship between observations and classes of objects is acquired by learning on the raining set. The course covers both well-established and advanced classifier learning methods, as Perceptron, AdaBoost, Support Vector Machines, and Neural Nets.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4B33RPZ

Cíle studia:

To teach the student to formalize statistical decision making problems, to use machine learning techniques and to solve pattern recognition problems with the most popular classifiers (SVM, AdaBoost, neural net, nearest neighbour).

Osnovy přednášek:

1. The pattern recognition problem. Overview of the Course. Basic notions.
2. The Bayesian decision-making problem, i.e. minimization of expected loss.
3. Non-bayesian decision problems.
4. Parameter estimation. The maximum likelihood method.
5. The nearest neighbour classifier.
6. Linear classifiers. Perceptron learning.
7. The Adaboost method.
8. Learning as a quadratic optimization problem. SVM classifiers.
9. Feed-forward neural nets. The backpropagation algorithm.
10. Decision trees.
11. Logistic regression.
12. The EM (Expectation Maximization) algorithm.
13. Sequential decision-making (Wald´s sequential test).
14. Recap.

Osnovy cvičení:

Students solve four or five pattern recognition problems, for instance a simplified version of OCR (optical character recognition), face detection or spam detection using either classical methods or trained classifiers.
1. Introduction to MATLAB and the STPR toolbox, a simple recognition experiment
2. The Bayes recognition problem
3. Non-bayesian problems I: the Neyman-Pearson problem.
4. Non-bayesian problems II: The minimax problem.
5. Maximum likelihood estimates.
6. Non-parametric estimates, Parzen windows.
7. Linear classifiers, the perceptron algorithm
8. Adaboost
9. Support Vector Machines I 10.Support Vector Machines II
11. EM algoritmus I 12.EM algoritmus II
13. Submission of reports. Discussion of results.
14. Submission of reports. Discussion of results.

Literatura:

1. Duda, Hart, Stork: Pattern Classification, 2001.
2. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, 2006.
3. Schlesinger, Hlavac: Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition, 2002.

Požadavky:

Knowledge of linear algebra, mathematical analysis and probability and statistics.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae4b33rpz/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae4b33rpz/start

Klíčová slova:

pattern recognition, statistical decision-making, machine learning, classification

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 5
BEKME5 Komunikace a elektronika V 5
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BEKME4 Síťové a informační technologie V 5
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BEKME2 Multimediální technika V 5
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BEKYR1 Robotika V 5
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BEKYR3 Systémy a řízení V 5
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPOI1 Počítačové systémy P
BPOI_BO Před zařazením do oboru P
BPOI3 Softwarové systémy P
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P
BEOI2 Informatika a počítačové vědy PO 5


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.