Popis předmětu - AE4M33NMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M33NMS Design and Modeling of Software Systems Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

The subject introduces to the design process of a software system from requirements gathering to a detailed object-oriented design. It is based on existing development methodologies, especially object-oriented, and the UML language will be used as a dominant formalism. The subject is oriented mainly on reliability analysis and formal and informal methods to reduce error rate in design phases.

Cíle studia:

The course is aimed to learn the student how to design a software system. After successful completion of the course, the student is able to actively apply the object-oriented software design methodology using UML and to design multi- threaded applications. Further on, he gets an overview of technologies for distributed application design including RPC, RMI, web services, Corba and COM+.

Osnovy přednášek:

1. User requirements, system functionality definition, formal and informal procedures to user specification
2. Technical specification, structural system design, relationship of functional and non-functional requirements on systems
3. Description and use of UML language
4. System design using UML
5. Object-oriented design
6. Object-oriented design
7. Object-oriented design
8. Component design, module identification, guidelines for creating API
9. Distributed components, distributed systems, design and formalisms
10. Distributed system design, properties of distributed systems
11. Synchronous and asynchronous systems, event-driven systems
12. System integration, error rate, error propagation
13. Integration of systems, integration of external data sources, external dependencies
14. Design risk management, technical plan of the project

Osnovy cvičení:

1. Organization, safety rules, rules for credit assignment
2. User requirements, requirements specification
3. Technical specification, structural system design, functional and non-functional requirements
4. Examples of modeling in UML language - requirements and class models
5. Communication and collaboration models in UML, semestral work assignment
6. Autonomous work - object-oriented design
7. Autonomous work - object-oriented design
8. Autonomous work - component design, interface design
9. Example of distributed system design
10. Event-driven systems
11. Data source integration
12. Semestral work presentation
13. Semestral work presentation
14. Credits

Literatura:

1. Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.: Object-oriented Modelling and Design. Prentice Hall, 1991

Požadavky:

The requirement for the examination are published at http:/ krizik.felk.cvut.cz/moodle/course/info.php?id=23^ ^ Up-to-date information on lectures and seminars can be found at http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33nms/ start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Object-oriented analysis and design, UML, Unified Modeling Language, multi-threaded applications, race conditions, distributed applications, RPC, RMI, Corba, web services, COM+.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství PO 1
MEEEM1 Technologické systémy V 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MEEEM3 Elektroenergetika V 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.