Popis předmětu - AE4M33TVS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M33TVS Software Verification and Testing Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

This course will introduce the theoretical foundations and mathematical concepts necessary for rigorous software testing, including the definitions of fundamental system characteristics, such as reliability, robustness and correctness of the software system. We will emphasize the techniques and abstract tools necessary for validation of the correctness and reliability characteristics of the software. In the first part of the course, we will introduce the existing techniques and paradigms for system testing (black/white box, formal methods, structural analysis), including the methods for test number reduction and automation. The second part of the course will concentrate on formal methods for system verification. We will introduce the formal frameworks necessary for the dynamic descripton of system properties (Z-notation, temporal logic) and the applicable verification methods (model checking, theorem proving) working on these representations.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to testing and validation
2. System requirements and specifications
3. Software defects, their characterization and
categorization. Correctness and usability criteria.
4. Black, grey and white box testing.
5. White box teting optmization. Structural analysis.
6. Static and dynamic analysis, data flow analysis.
7. Integration and load testing.
8. Formal program specifications, Z-notation, temporal logic.
9. Verification by automated theorem proving methods.
10. Verification automation by model checking.
11. Axiomatic and functional verification.
12. Verification of open and distributed systems.
13. Testing and verification tools.
14. Future of software tsting and verification.

Osnovy cvičení:

1. Organization, structure presentation
2. Presentation of testing and validation systems
3. Presentation of testing and validation systems
4. Presentation of testing and validation systems
5. Project definition and assignments - Project 1
6. Project work - Project 1
7. Project work - Project 1
8. Project work - Project 1
9. Project work - Project 1
10. Project definition and assignments - Project 2
11. Project work - Project 2
12. Project work - Project 2
13. Project work - Project 2
14. Grading

Literatura:

Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge University Press, Cambridge, UK, ISBN 0-52188-038-1, 2008. Systems and Software Verification: Model-Checking Techniques and Tools by B. Berard, M. Bidoit, A. Finkel, and F. Laroussinie, Springer; 2001

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MEKME5 Komunikační systémy V 3
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MEKME3 Elektronika V 3
MEKME2 Multimediální technika V 3
MEOI5NEW Softwarové inženýrství PO 3
MEOI5 Softwarové inženýrství PO 3
MEEEM1 Technologické systémy V 3
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MEEEM3 Elektroenergetika V 3
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MEKYR1 Robotika V 3
MEKYR3 Systémy a řízení V 3
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 21.1.2020 12:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.