Popis předmětu - AE4M39APG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

In this course you will get acquainted with basic problems and their solutions in computer graphics. The main topic of the course are graphics primitives in 2D and 3D for modeling and rendering, color models, image representations, and basic photorealistic rendering algorithms.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4M39APG

Cíle studia:

Students will acquire credits on the basis of term project. The extent of the exam is given by contents of lectures.

Osnovy přednášek:

1. Raster and vector graphics, raster image, line drawing algorithms.
2. Circles, arcs, line types.
3. Hatching and filling algorithms.
4. Clipping algorithms.
5. 3D object representation, scene, camera, projections.
6. Rendering, visibility problems.
7. Colors, perception, color models.
8. Light reflection, lighting models, BRDF, textures, texture mapping.
9. Ray tracing. Global illumination.
10. Radiosity method.
11. Basic image processing methods.
12. Image compression, raster image file formats.
13. High dynamic range images.
14. Reserved.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to the exercises, description of homework projects
2. Selection of homework projects
3. Consultation to homework projects - literature
4. Consultation to homework projects
5. Consultation to homework projects - user interface
6. Consultation to homework projects
7. Consultation to homework projects - implementation
8. Consultation to homework projects
9. Consultations to homework projects - testing
10. Consultation to homework projects
11. Project demonstration - implementation
12. Project presentation - scientific seminar
13. Evaluation of the projects and documentation
14. Assignment

Literatura:

1) Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., and Hughes, J. Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd edition. Addison Wesley, 1997.
2) The OpenGL Reference Manual - The Bluebook.
http://www.opengl.org/documentation/blue_book/

Požadavky:

Knowledge of basic graphics libraries (OpenGL DirectX), ability to make programs with a graphical user interface.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

computer graphics colors illumination rendering of 3D scenes

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce PO 1
MEEEM1 Technologické systémy V 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MEEEM3 Elektroenergetika V 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.