Popis předmětu - AE4M39MMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13139 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39MMA

Cíle studia:

The goal of the course is to give information about methods solving typical problems in computer animation area, virtual reality and movie production. The course is focused to give theoretical background of methods used in these areas and to give students possibility to experimentally verify the discussed techniques.

Osnovy přednášek:

1. Seznámení s předmětem, Inverzní kinematika
2. Dynamika, částicové systémy
3. Fluidní dynamika v počítačové animaci
4. Modelování šatů
5. Animace davu
6. Fyzikální základy akustiky
7. Zpracování zvukového signálu
8. Tvorba a editace elektronické hudby
9. Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP
10. Kompozice filmových triků
11. Osvětlování, klíčování, kompozice videa, registrace videa, DVD technologie
12. Modelování a animace lidské tváře
13. Stereoskopické zobrazování
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s tématy projektů a jejich zadání
2. Konzultace k zadání projektu
3. Práce na projektu
4. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1
5. Práce na projektu
6. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2
7. Práce na projektu
8. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3
9. Práce na projektu
10. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4
11. Práce na projektu
12. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5
13. Odevzdání projektu
14. Zápočet

Literatura:

1. Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000. ISBN 0071350268.
2. Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering
Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992. ISBN 0201544121.
3. Feynman, R. P. Feynman's Lectures on
Physics. http://www.feynmanlectures.info/
4. Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53
5. Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998, (in Czech)
6. Badler, N. and Zeltzer, D. Making Them Move - Mechanics Control and Animation of Articulated Figures, Morgan Kaufmann Publishers, 1991

Požadavky:

Základní znalost C++. Detaily na https://vyuka.iim.cz/ae4m39mma:ae4m39mma

Poznámka:

Extent of teaching in the combined form of study: 14p + 6c

Webová stránka:

http://vyuka.iim.cz/ae4m39mma:ae4m39mma

Klíčová slova:

Data formats, computer animation, computer simulation, videoprocessing, cloth animation, facial animation, human body animation, video registration.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MEKME5 Komunikační systémy V 3
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MEKME3 Elektronika V 3
MEKME2 Multimediální technika V 3
MEOI4 Počítačová grafika a interakce PO 3
MEEEM1 Technologické systémy V 3
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MEEEM3 Elektroenergetika V 3
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MEKYR1 Robotika V 3
MEKYR3 Systémy a řízení V 3
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 8.7.2020 05:50:22, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.