Popis předmětu - AE4M36AOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M36AOS Service Oriented Architectures Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

The lecture focuses on service-oriented computing (SOC) and service-oriented architecture (SOA). Basic concepts of SOC will be explained on the service level (service description, discovery and invocation) and process level (business process formalization, service composition, transaction mechanisms) with respect to SOC utilization for flexible business applications implementation in (semi-)open environment (intra- i inter-enterprise). Besides basic web-services specifications and technologies (SOAP, WSDL, UDDI, BPEL) the up-to-date technologies for semantic web-services will be introduced. Great emphasis will be put on representation and modeling formalisms (RDF, RDFS, OWL). Open environment operation aspects will be also presented (reputation, trust, quality-of-service, privacy). The goal of the course is to bring general overview, but particular SOA platforms and tools (Sun Glassfish, JBoss) will be also introduced including comparison to older distributed systems architectures (CORBA, DCOM) and related domain of multi-agent systems. The design methodology, implementation, and deployment will be explained with relation to existing business processes and organizational structures.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4M36AOS

Osnovy přednášek:

1. Introduction to Service oriented Architecture (SOA), basic terms, relation to traditional architectures of distributed systems.
2. SOA conceptual model. Formalism for SOA modeling.
3. Basic standards for web-services.
4. Services description and discovery. Services invocation. Security.
5. Business processes. Services orchestration.
6. Coordination mechanisms. Services choreography. Transactions.
7. Semantic web-services.
8. Semantic services discovery. Automatic services composition.
9. Quality of service (QoS). QoS based discovery.
10. Social services discovery. Trust and reputation in open SOA.
11. Platforms and tools for SOA I.
12. Platforms and tools for SOA II.
13. Methodologies for design, implementation and deployment in SOA. Design methodology. Integration with business processes and structure.
14. Open issues in SOA, trends and future.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to web-services and clients development.
2. Semestral work theme, SOA design.
3. Semestral work assigment..
4. Semestral work design.
5. Client implementation for pre-prepared web-services 1.
6. Client implementation for pre-prepared web-services 2.
7. Design and implementation of interface for semestral work services 1.
8. Design and implementation of interface for semestral work services 2.
9. Web-services logic implementation 1.
10. Web-services logic implementation 2.
11. Implementation of basic client user interface.
12. Deployment and testing.
13. Reserve.
14. Semestral work examination.

Literatura:

- Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design (The Prentice Hall Service-Oriented Computing Series from Thomas Erl) - Hao He: What Is Service-Oriented Architecture, September 30, 2003 [online: http://www.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html] - GlassFish Project - Documentation Home Page [online: https://glassfish.dev.java.net/javaee5/docs/DocsIndex.html]

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MEKME5 Komunikační systémy V 3
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MEKME3 Elektronika V 3
MEKME2 Multimediální technika V 3
MEOI5NEW Softwarové inženýrství PO 3
MEOI5 Softwarové inženýrství PO 3
MEEEM1 Technologické systémy V 3
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MEEEM3 Elektroenergetika V 3
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MEKYR1 Robotika V 3
MEKYR3 Systémy a řízení V 3
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 21.1.2020 09:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.