Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A4M33RPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33RPR Řízení projektů Rozsah výuky:1+1c
Garanti:Šedivý J. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Cink M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o problematických oblastech řízení projektů, ukázat typické chyby, na nichž projekty ztroskotávají a připravit je do praxe na roli vedoucího projektu i na roli člena projektového týmu. Součástí bude rozbor případových studií s předpokládanou aktivní účastí studentů. Připraveno na základě best practices projektového řízení, s pomocí IBM metodologie řízení projektů a na základě vlastních zkušeností přednášejícího s řízením projektů v IT.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33RPR

Osnovy přednášek:

1. Základy řízení projektů. Historie projektového řízení. Projekt -definice, atributy, životní cyklus projektu. Metodiky pro řízení projektů v IT 2. Klíčové kompetence projektového manažera. Aktivity pro řízení základních parametrů projektu. Metodiky pro řízení projektů v IT.
3. Příprava IT projektu. Business case, finanční model, odhady nákladů a schvalování projektu.
4. Řízení rozsahu projektu a řízení času. WBS, Ganttův diagram, síťový diagram. Řízení požadavků, změn a důsledky pro řízení rozsahu projektu.
5. Plánovací proces a řízení času. Aktivity a jejich atributy, závislosti a milníky. Síťový diagram, metody ADM, PDM. Metody stanovení odhadů.
6. Řízení času na projektu. Metoda kritické cesty (CPM). Řízení nákladů, model odhadu COCOMO, cost benefit analýza.
7. Případové studie reaálných projektů. Symptomy problémových projektů.
8. Finanční řízení projektů, forecasting, controlling. Projektová kancelář - řízení a hodnocení více projektů.

Osnovy cvičení:

Rozbor případových studií s aktivní účastí studentů.

Literatura:

1. Řízení projektů v IT. Kolektiv autorů. ISBN: 80-251-1526-8. Vydalo VPK v roce..
2. The Handbook of Project-based management. J.Rodney, Turner. New York, McGraw-Hill, 1992
3. Řízení projektů v MS Office Project. T.Kubálek, M.Kubálková

Požadavky:

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: rozbor případové studie, závěrečný test. Další údaje naleznete na: http://agents.felk.cvut.cz/wiki/doku.php?id=teaching:rpr

Webová stránka:

http://exile.felk.cvut.cz/wiki/doku.php?id=teaching:rpr

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.