Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A4M33VIA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací Rozsah výuky:1+1c
Garanti:Šedivý J. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Šedivý J. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zaměřuje na vysvětlení a praktické použití Cloudu a REST API pro vývoj webových a mobilních aplikací Android. Budou uvedeny příklady konfigurace a použití cloud OS OpenStack. Objasníme výhody a nevýhody programování na Internetu. Postupy návrhu budou demonstrovány na praktických příkladech, budeme pracovat jak s webovými technologiemi tak s nativními aplikacemi. Dále budou demonstrovány některé základní metody návrhu webové aplikace pro velký pořet uživatelů s rozsáhlými NoSQL databázemi. Budou probrány základy použití API pro uživatelská rozhraní typu REST.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33VIA

Cíle studia:

Hlavním cílem je seznámit studenty s metodikou návrhu cloudových aplikací pro mobilní a webové klienty. Předmět bude vysvětlovat co vše je potřeba k dosažení tohoto cíle. Předmět se soustřeďuje více na architektůru, konfiguraci, monitorování než na vlastní programování.

Osnovy přednášek:

1. Bude upřesněno ....

Osnovy cvičení:

1. Semestrální práce: studenti budou mít možnost navrhnout vlastiní aplikaci. Aplikace se budou dělat ve skupinách po 3 až čtyřech studentech. Požadavkem bude zapisovat postup práce na webu (blog, github, code.google.com, ...) Dvakrát za semestr bude cvičení věnováno prezentaci. Aplikace bude muset mít webovou část napsanou v Javě a klientskou část napsanou pro Android. Skupiny dostanou zapůjčený tablet Samsung Galaxy pro testování aplikací
2. V průběhu semestru vysvětlíme jak postupovat při návrhu aplikace, jak testovat kavalitu aplikace, jak aplikaci rekalmovat, jak šířit po internetu, jak sledovat její použití atd.
Zápočet

Literatura:

http://code.google.com Murach, J.: ASP.NET 2.0 Web Programming with C# 2005. Murach. Asleson, R., Schutta, N. T.: Pro Ajax and Java Frameworks. Apress, 2006.

Požadavky:

Vývoj webových aplikací 1 Aktuální informace zde: https://sites.google.com/a/via.felk.cvut.cz/via/ informace o průběhu minulého smestru najdete zde http://jsedivy.blogspot.com/

Webová stránka:

https://sites.google.com/a/via.felk.cvut.cz/via/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.