Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A4M33SEP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Zoubek B. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

V rámci předmětu Softwarové inženýrství pro praxi bude ilustrován běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) - vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů. V rámci cvičení si studenti projdou nejen praktickými cvičeními související s tvorbou software, ale také procesem poptávky, diskuze se zadavatelem a následné tvorby nabídky včetně odhadu pracnosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33SEP. Na základě výsledků ankety, ke které vyučující bohužel nedostali možnost se vyjádřit, výrazně posilujeme organizaci předmětu pro zimní semestr 2017.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Osnovy přednášek:

1. Proces vývoje projektu a organizace
2. Poptávky, nabídky, odhadování a plánování, historie projektů
3. Requirements Engineering
4. Softwarová architektura
5. Design a konstrukce
6. Zajištění kvality
7. Testování v praxi
8. Dokumentace a konfigurační řízení
9. Vývojové prostředí, dodávky systému, akceptační a produkční prostředí
10. Maintenance
11. Vedení, organizace projektu
12. Shrnutí, příklady, diskuse, literatura, odborné zdroje, příprava na test

Osnovy cvičení:

a. Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet
b. Nabídka a poptávka, odhady pracnosti
c. Průběžná úloha - vypracování nabídky
d. Specifikace
e. Architektura a design
f. Konstrukce - prg./ des praktiky; ex post review kodu
g. Automatické testy - seznámení s nástrojem na testování webových aplikací
h. Testování - doporučení pro psaní testů, testovací případy / testovací scénáře
i. QA - seznámení s nástrojem pro Continuous Inspection
j. Continuous Integration - seznámení s nástrojem Jenkins.
k. Řízení projektu, projektový plán, rizika
l. odhadování a měření, historie projektu
m. Opakování, dotazy

Literatura:

[1] Pressman R.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5th ed., McGraw-Hill, 2001.
[2] Dorfman, M. and Thayer, R.: Software Engineering. IEEE Computer Society Press, 2000.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: vytvoření specifikace menší aplikace nebo změnového řízení pro větší systém (rozsah max do 10 stran), vytvoření nabídky a její prezentace, vyřešení všech úkolů ze cvičení, maximálně 3 absence na cvičeních. Požadavky na zkoušku: písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Další info naleznete na: http://www.profinit.eu/pro-univerzity/univerzitni-vyuka/a4m33sep.html

Webová stránka:

http://www.profinit.eu/pro-univerzity/univerzitni-vyuka/a4m33sep.html

Klíčová slova:

Softwarové inženýrství, softwarové projekty, praxe.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.