Popis předmětu - A3M38PSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních přístrojů a systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsány zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro kontrolu letadlových a raketových motorů, aerometrické přístroje a systémy, včetně přístrojů pro kontrolu konstrukcí letadel a kosmických prostředků. Speciálně jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy pro navigaci pomocí inerciálních senzorů a magnetometrů. Laboratorní cvičení se zaměřují na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38PSL

Osnovy přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel a kosmických prostředků, palubní desky, odolnost proti vnějším vlivům
2. Zdroje elektrické energie na letadle, energetické zdroje raket, raketoplánů a satelitů
3. Definice motorových parametrů vrtulového, proudového a raketového motoru. Měření otáček
4. Měření teplot a tlaků na letadlových a raketových motorech, signalizace požáru a námrazy
5. Měření krouticího momentu, okamžité a celkové spotřeby a vibrací motoru
6. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů
7. Palivové systémy letadel a raketoplánů, měření celkového a kritického množství paliva
8. Měření výšky barometrickou, inerciální a radioaktivní metodou, konstrukce výškoměrů, MSA
9. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla - rychloměr, variometr, Machmetr
10. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, snímače aerometrických veličin
11. Mechanické gyroskopy a jejich použití k měření polohových úhlů, kurzu a úhlové rychlosti
12. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví a kosmonautice. Měření ke stabilizaci orientace satelitu.
13. Konstrukce kosmické přístrojové techniky, tribologie, tepelná rovnováha těles, odplynění

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení v rámci první poloviny semestru budou zaměřena na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky, dílčích subsystémů a senzoriky a metod vyhodnocení systémových dat. V rámci druhé poloviny budou vytvořeny skupiny studentů po 2-3, které následně budou řešit úlohy z oblasti vyučované látky. Na úloze budou pracovat společně s cvičícím tak, aby na konci semestru mohli prezentovat řešení formou krátké prezentace (cca 10 min.). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze.

Literatura:

1. Pallet, E.H.J.: Aircraft instruments and integrated systems. Longman 1992
2. Davies, M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002
3. Fortescu, P., Stark, J., Swinerd, G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003
4. Helfrick, A: Principles of Avionics. Avionics Communications Inc. 2004
5. Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008
6. Spitzer, C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

Požadavky:

Poznámka:

Předmět od ZS 2016/2017 nese název 'Přístrojové systémy letadel'. Přístrojové vybavení kosmických prostředků se přesunulo do předmětu KOI - Kosmické inženýrství.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38PSL

Klíčová slova:

přístrojové systémy, letadla, kosmické prostředky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy PO 3


Stránka vytvořena 19.9.2019 14:51:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.