Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0M38KPL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z oboru stavby letadel, mechaniky pohonu letadel a kosmických dopravních prostředků a satelitů, propulsních a energetických systémů letadel a kosmických dopravních prostředků a satelitů. Jsou probírány typické materiály používané v letecké technice. Navazuje rozbor zatížení konstrukce, u základního konstrukčního celku: křídlo, trup, ocasní plochy, podvozek a prostředky stability a řiditelnosti letounu. Oblast pohonných jednotek letadel a kosmické techniky je věnována zejména energetickým transformacím a provozním charakteristikám se zřetelem na vysvětlení a pochopení teoretického základu oboru včetně jeho aplikace na jednotlivé typy motorů letadlových i motorů raketových a energetických zařízení pro letadla i kosmické aparáty. Jsou dále uvedeny konstrukční uspořádání pohonných jednotek a energetických systémů letadel a kosmické techniky a vysvětleny funkce jejich základních konstrukčních prvků. Pozornost je věnována ekologii a současným i alternativním palivům a energetických zdrojům.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M38KPL

Osnovy přednášek:

1. Úvod do letadlové techniky. Historie oboru. Dělení letadel a hlavní části letadel.
2. Letecké materiály. Kovové a nekovové materiály.
3. Zatížení leteckých konstrukcí. Síly působící na letoun. Obratová a poryvová obálka násobků.
4. Nosná soustava (vlastnosti a konstrukce křídel).
5. Mechanizace křídel. (vztlaková mechanizace, kormidla příčného řízení, brzdící klapky).
6. Ocasní plochy. Podélná a stranová stabilita, řiditelnost
7. Trupy a kabiny letounů. Přistávací zařízení (podvozky, tlumiče, brzdy).
8. Tah propulsní soustavy a energetické transformace v propulsních soustavách.
9. Propulsní soustavy a jejich klasifikace.
10. Letadlové motory a jejich klasifikace, tepelné oběhy.
11. Turbinový motor, konstrukční charakteristika a uspořádání.
12. Charakteristiky letadlových motorů škrtící, výškové a rychlostní.
13. Působení provozu letadel na životní prostředí, Provozní charakteristiky turbinových motorů a filosofie údržby.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1), CERM, s.r.o, Brno, 2006, ISBN 80-7204-437-0
2. Slavík Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT,1997, ISBN 80-01-01671-4
3. Cutler J.: Understanding Aircraft Structures, Blackwell Scientific Publication, 1992, ISBN 0-632-03241-3
4. Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3
5. Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 2005, ISBN 90-01-03338-4
6. Hanus D.: Pohon letadel, Nakladatelství ČVUT, Praha 2006 a pozdější vydání
7. Hanus D., Maršálek J.: Turbínový motor, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
8. Maršálek J.: Pístový motor, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005

Požadavky:

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php

Webová stránka:

http://measure.feld.cvut.cz/node/2697

Klíčová slova:

stavba letadel, pohony, kosmické dopravní prostředky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.