Popis předmětu - A3M37NAV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M37NAV Navigace Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Určování polohy a vedení letadla pomocí srovnávací a přístrojové navigace. Moderní letecká rádiová navigace, především družicová. Výklad respektuje doporučení Evropského radionavigačního plánu (ERNP) a předpisy ICAO. Student se seznámí s principem navigačních systémů a s jejich využitím pro pilotáž.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M37NAV

Cíle studia:

Uvedení do problematiky navigace pro požadavky leteckého průmyslu.

Osnovy přednášek:

1. Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84
2. Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová
3. Letecká rádiová navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas
4. Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN
5. Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr
6. ILS a jeho subsystémy (LLZ, GP, M), princip a indikace. Majáky a přijímače
7. Systém MLS. Princip, možnosti a perspektiva
8. Systémy hyperbolické, Loran C a jeho perspektiva, eLORAN jako záloha družicové navigace
9. Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy, DOP
10. Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS
11. Systémy družicové navigace GLONASS a GALILEO
12. Omezení nedostatků družicové navigace, DGPS, WAAS, EGNOS, RAIM, AAIM
13. Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Kayton, M.; Fried, W.R.: Avionics Navigation Systems. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1997.
[2] Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga.Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006. 2. vydání.

Požadavky:

viz moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M37NAV

Klíčová slova:

Navigace, letecký provoz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy PO 2


Stránka vytvořena 20.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.