Popis předmětu - AE3M37NAV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE3M37NAV Navigation
Role:PO Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Position determination and piloting of aircraft and space vehicles using instrumental navigation. Modern aircraft radio navigation, in particular satellite one. The explanation of the course respects recommendation of the European radio navigation plan (ERNP) and ICAO regulations. Student acquaints with navigation systems principles and with their applications.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE3M37NAV

Cíle studia:

Introduction to navigation in air traffic from practical point of view

Osnovy přednášek:

1. Earth, geometrical reference surfaces, Earth coordinates, WGS 84 system
2. Aeronautical charts, chart projection. Instrumental air navigation.
3. Air radio navigation. Direction finders, automatic direction finder.
4. Radio navigation system with angle measurement, VOR. Principles, indication. DVOR, VOT beacons.
5. Distance measurement. DME. RNAV. Radio altimeters.
6. ILS and its subsystems (LLZ, GP, markers), principles and indication. Beacons and receivers.
7. MLS system. Principles, possibilities and system future.
8. Hyperbolic systems, LORAN C and its future. eLORAN as satellite navigation backup.
9. Satellite navigation, Doppler and ranging systems, position determination, DOPs.
10. GPS system of satellite navigation, signal structure, SPS and PPS services.
11. Satellite navigation systems GLONASS and Galileo.
12. Satellite navigation drawbacks mitigation, DGPS, WAAS, EGNOS, RAIM, AAIM.
13. Other satellite navigation systems applications, especially for space navigation in Earth vicinity.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Kayton, M.; Fried, W.R.: Avionics Navigation Systems. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1997.
[2] Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga.Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006. 2. vydání.

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Navigation, air traffic

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy PO 2


Stránka vytvořena 10.8.2020 12:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.