Popis předmětu - A0M37RLP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M37RLP Řízení letového provozu Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Kovář P. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Kovář P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Služby řízení letového provozu, jejich účel. Postupy řízení letového provozu a využití komunikační, navigační a radarové techniky. Nároky na rádiové vybavení. V předmětu budou využity znalosti z předmětu letecká navigace. Získané znalosti student využije v leteckém průmyslu a v leteckém provozu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37RLP

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou řízení letového provozu a řízení toku.

Osnovy přednášek:

1. Bezpečnost letecké dopravy. Úkoly ŘLP. Letecké předpisy, ICAO.
2. Složky systému řízení letového provozu a jejich klasifikace.
3. Lety VFR, IFR, provozní kategorie ICAO.
4. Letové provozní služby a jejich stanoviště: TWR, APP, ACC.
5. Informační, pohotovostní, pátrací a záchranná služba.
6. Let po trati. Procedurální a radarové řízení. Rozestupy.
7. Postupy pro přiblížení na přistání, rozestupy.
8. Přehled rádiových navigačních systémů a jejich použití z hlediska ŘLP.
9. Radar. Impulsový přehledový radar. Letištní a pojezdový radar.
10. Konvenční sekundární radar, přednosti a funkce.
11. Sekundární radar v módu S. Automatické sledování cílů.
12. Palubní protisrážkové systémy TCAS, Palubní radar a jeho použití.
13. Dopplerovský navigační systém, organizace ŘLP, Eurocontrol.

Osnovy cvičení:

1. Vzdušnou situací v FIR Praha
2. Letecká komunikace, poslech
3. Letecké mapy
4. VFR lety
5. IFL lety
6. Přístrojové přistání
7. Přesné přístrojové přistání
8. Nepřesné přístrojové přistání
9. Simulátor ŘLP
10. Letový simulátor
11. Ukázka GPS přijímače
12. Exkurze ATC Praha
13. Rezerva

Literatura:

[1] Nolan, M, S: Fundamentals of Air Traffic Control Third Edition. ITP1998.

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37RLP

Klíčová slova:

ŘLP, řízení toku letového provozu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2016 Radiová a optická technika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V


Stránka vytvořena 23.5.2018 11:47:35, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.