Popis předmětu - A0B04KN2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04KN2 Německá konverzace 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Lisá D., Saláková D., Schütte U. Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí jazyka a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

Cíle studia:

Cílem studia je rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

Obsah:

Popis osob, charakterových vlastností, charakteristika předmětů a definice pojmů, dialog, monolog, diskuze a debata, vyprávění, referát a prezentace.

Osnovy přednášek:

Týden 1. Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení. Týden 2. Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti. Týden 3. Auto a technika Týden 4. Silniční doprava Týden 5. Procvičování. Týden 6. Zaměstnání, přijímací pohovor Týden 7. Procvičování. Týden 8. Reálie německy mluvících zemí Týden 9. Procvičování. Týden 10. Prezentace + jazykový trénink. Týden 11. Prezentace + jazykový trénink. Týden 12. Prezentace + jazykový trénink. Týden 13. Prezentace + jazykový trénink. Týden 14. Reflexe, hodnocení, zápočty.

Osnovy cvičení:

Týden 1. Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení. Týden 2. Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti. Týden 3. Auto a technika Týden 4. Silniční doprava Týden 5. Procvičování. Týden 6. Zaměstnání, přijímací pohovor Týden 7. Procvičování. Týden 8. Reálie německy mluvících zemí Týden 9. Procvičování. Týden 10. Prezentace + jazykový trénink. Týden 11. Prezentace + jazykový trénink. Týden 12. Prezentace + jazykový trénink. Týden 13. Prezentace + jazykový trénink. Týden 14. Reflexe, hodnocení, zápočty. Požadavky pro zápočet: Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.

Literatura:

Materiály K 13104

Požadavky:

Požadavky pro zápočet: Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04KN2 http://jazyky.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

němčina, konverzace, téma, diskuze, praxe

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 21.9.2020 12:50:22, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.