Popis předmětu - A0B04KS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích.

Cíle studia:

Důraz se klade na získání větší jistoty v porozumění rodilým mluvčím a na zvýšení pohotovosti při vyjadřování ve španělštině. Aktivizují se již získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoba. V menší míře se opakuje a probírá i mluvnice.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Hod. 1. Španělsko. Autonomní oblasti. Podmiňovací způsob. Hod. 2. Jaký jsem a jací jsou Španělé? Popis osoby, vlastnosti. Slovesa být (ser, estar, hay). Přídavná jména se změnou významu. Hod. 3. Bydlení. Byt a jeho zařízení. Rozkazovací způsob - tykání. Úkol č. 1 - Recept. Hod. 4. Sport. Španělské a baskické sporty. Předložky Hod. 5. Volný čas. Kultura, filmy. Minulý čas předpřítomný. Hod. 6. Cestování. Názvy zemí a národností. Minulý čas předpřítomný. Hod. 7. Psaní dopisů, e-mailů, vzkazů. Úkol č. 2 - Dopis. Hod. 8. Svátky ve Španělsku. Tradice a zvyky. Podmiňovací způsob. Stupňování přídavných jmen a příslovcí. Hod. 9. Dopravní prostředky. Prázdniny, dovolená. Minulý čas jednoduchý. Hod. 10. Blahopřání. Vyjadřování požadavku, přání. Subjuntiv - úvod. Úkol č. 3 - Slavná osobnost. Hod. 11. Zdraví. Nemoci. Lidské tělo. Subjuntiv. Hod. 12. Latinská Amerika. Úkol č. 4 - Moje prázdniny. Hod. 13. Příběh. Minulé časy. Hod. 14. Souhrnné opakování. Neformální rozhovor. Hodnocení úkolů. Zápočty. Podmínky pro získání záppočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a písemné vypracování 4 domácích úloh.

Literatura:

O. Macíková/L.Mlýnková: Učebnice současné španělštiny - 1. díl, Computer Press Brno 2008
O. Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Požadavky:

Webová stránka:

http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04KS1/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR1 Robotika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKME3 Elektronika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR1 Robotika V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.