Popis předmětu - 2163034

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
2163034 Projekt IB II.
Role:P Rozsah výuky:0P+4C
Katedra:12116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bašta J. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:*

Anotace:

Projektová a experimentální řešení zařízení techniky prostředí. Optimalizace investičních a provozních nákladů, ekonomické hodnocení ekologických investic.

Cíle studia:

Zvládnutí problematiky: Projektová a experimentální řešení zařízení techniky prostředí. Optimalizace investičních a provozních nákladů, ekonomické hodnocení ekologických investic.

Osnovy přednášek:

Projektová a experimentální řešení zařízení techniky prostředí. Optimalizace investičních a provozních nákladů, ekonomické hodnocení ekologických investic.

Osnovy cvičení:

Projektová a experimentální řešení zařízení techniky prostředí. Optimalizace investičních a provozních nákladů, ekonomické hodnocení ekologických investic.

Literatura:

Dle doporučení jednotlivých vyučujících

Požadavky:

Projektová a experimentální řešení zařízení techniky prostředí. Optimalizace investičních a provozních nákladů, ekonomické hodnocení ekologických investic.

Klíčová slova:

Vytápění, vzduchotechnika, ochrana ovzduší, obnovitelné zdroje energie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru P 3
MPIBNEW Před zařazením do oboru P 3
MPIB_2020 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 10.8.2020 12:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.