Popis předmětu - A7B01MAA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B01MAA Matematická analýza Rozsah výuky:4+2
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:8 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady. Na závěr se představí základy analýzy více proměnných.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B01MAA

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B01MAA

Osnovy přednášek:

1. Funkce, elementární funkce.
2. Limita funkce, spojitost.
3. Derivace funkce, její vlastnosti a význam.
4. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom
5. Extrémy funkcí. Průběh funkce.
6. Neurčitý integrál, základní metody výpočtu.
7. Integrace racionálních funkcí přes parciální zlomky.
8. Určitý integrál, vlastnosti a výpočet.
9. Nevlastní integrál, aplikace integrálu.
10. Posloupnosti.
11. Řady.
12. Úvod k funkcím více proměnných.
13. Funkce více proměnných, aplikace kalkulu.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Základní vlastnosti funkcí.
2. Limita funkce.
3. Limita a spojitost funkcí.
4. Derivace funkce.
5. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom
6. Extrémy funkcí. Průběh funkce.
7. Neurčitý integrál, základní metody výpočtu.
8. Integrace racionálních funkcí přes parciální zlomky.
9. Určitý integrál, vlastnosti a výpočet.
10. Nevlastní integrál.
11. Aplikace integrálního a diferenciálního počtu.
12. Posloupnosti, řady.
13. Funce více proměnných.
14. Rezerva.

Literatura:

1. Math Tutor http://math.feld.cvut.cz/mt
2. J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004.
3. Webová stránka P. Habaly
http://math.feld.cvut.cz/habala/

Požadavky:

Viz http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/y01ma1.htm

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/y01ma1.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 1
BPSTMWM Web a multimedia P 1
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 1
BPSTMMI Manažerská informatika P 1
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 1


Stránka vytvořena 15.11.2019 17:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.