Popis předmětu - A7B36ALG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36ALG Algoritmizace Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku Java. Jádrem jsou data, typy, výrazy a příkazy demonstrované v programovacím jazyce Java, základy programovacích technik a datové abstrakce. Předmět se nezabývá hardwarem, telekomunikacemi ani jinými jazyky či asemblery.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36ALG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36ALG

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku Java.

Osnovy přednášek:

1. Algoritmy, programy, programovací jazyky ^
2. Promenné a výrazy ^
3. Rídicí struktury ^
4. Funkce ^
5. Rozklad problému na podproblémy ^
6. Pole ^
7. Trídy a objekty I ^
6. Třídy a objekty II ^
9. Složitost algoritmu ^
10. Soubory a proudy (prehled)^
11. Programovací styly ^
12. Datové struktury ^
13. Spojové struktury ^

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s pocítacovou ucebnou a nekterými službami fakultní síte
2. Seznámení s prostredím NetBeans, instalace, základy ovládání
3. Promenné, výrazy, prirazení, vstup a výstup
4. Vetvení
5. Cykly
6. Procedury a funkce
7. Pole
8. Vícerozmerná pole
9. Objekty
10. Rekurze, složitost algoritmu
11. Soubory + kontrola rozpracovanosti sem. práce
12. Trídy
13. Datové struktury
14. Odevzdání sem. prací + rezerva

Literatura:

1. Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2008
2. Hawlitzek,F.: Java 2 - příručka programátora, Grada, 2002.
3. Eckel,B.: Myslíme v jazyku Java - knihovna programátora,Grada, 2000
4. Zakhour, S: Java 6, výukový kurz, CPress, Brno, 2007
5. Keogh, J.:Java bez predchozích znalostí, Computer Press, 2005

Požadavky:

Pro zápočet: vypracování semestrální práce a získání potřebného počtu bodů z testů. Podrobnosti na http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36ALG/

Webová stránka:

http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36ALG/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 1
BPSTMWM Web a multimedia P 1
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 1
BPSTMMI Manažerská informatika P 1
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 1


Stránka vytvořena 15.11.2019 17:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.