Popis předmětu - A7B01LOG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B01LOG Logika Rozsah výuky:2+2
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Nekonečné množiny s důrazem na pojem mohutnosti množin. Konečné množiny z hlediska kombinatorických vztahů. Grafy a jejich základní vlastnosti. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání. Symbolická logika, výrokový počet. Predikátová logika.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B01LOG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B01LOG

Osnovy přednášek:

1. Základy teorie množin. Množiny stejné mohutnosti.
2. Spočetné množiny a jejich vlastnosti.
3. Nespočetné množina, Cantorova věta.
3. Zakladni kombinatoricke vztahy. Typy výběrů.
4. Princip inkluze a exkluze, aplikace.
5. Zakladni pojmy teorie grafu. Souvislé grafy.
6. Eulerovske grafy, stromy a jejich vlastnosti.
7. Algoritmus pro minimální kostru grafu, párování v bipartirních grafech.
8. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.
9. Abeceda a formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení.
10. Booleovské funkce, disjunktivní a konjunktivní normální formy.
11. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek.
12. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
13. Jazyk a formule predikátové logiky, logická struktura a formalizace výroků.

Osnovy cvičení:

1. Základy teorie množin. Množiny stejné mohutnosti.
2. Spočetné množiny a jejich vlastnosti.
3. Nespočetné množiny, Cantorova věta.
4. Základní kombinatorické vztahy. Typy výběrů.
5. Princip inkluze a exkluze, aplikace.
6. Základní pojmy teorie grafu. Souvislé grafy.
7. Eulerovské grafy, stromy a jejich vlastnosti.
8. Algoritmus pro minimální kostru grafu, párování v bipartitních grafech.
9. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.
10. Abeceda a formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení.
11. Booleovské funkce, disjunktivní a konjunktivní normální formy.
12. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek.
13. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
14. Jazyk a formule predikátové logiky, logická struktura a formalizace výroků.

Literatura:

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Hodnocení zkoušky je dáno výsledky písemné (je třeba získat alespoň polovinu bodů) a ústní části zkoušky konané ve zkouškovém období.

Klíčová slova:

http://math.feld.cvut.cz/tiser/vyuka.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 2
BPSTMWM Web a multimedia P 2
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 2
BPSTMMI Manažerská informatika P 2
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 2


Stránka vytvořena 15.11.2019 17:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.