Popis předmětu - A7B14SAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B14SAP Struktury a architektury počítačů
Role:P Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje přehled o základních jednotkách číslicového počítače, jejich struktuře, funkci, způsobu realizace (aritmeticko-logická jednotka, řadič, paměť, vstupy, výstupy, způsoby uložení dat a jejich přenosu mezi jednotkami).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B14SAP

Osnovy přednášek:

1. Systémová struktura počítače, jednotky počítače a jejich propojení
2. Logické funkce, formy popisu, logické kombinační obvody, realizace na úrovni hradel
3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů
4. Typické kombinační a sekvenční obvody v číslicových počítačích (registry, sčítačky, čítače, kodéry)
5. Data a jejich zobrazení a zpracování
6. Aritmetické operace, pevná a pohyblivá řádová čárka
7. Realizace aritmetických operací
8. Systémová struktura počítače, systém přerušení
9. Architektura souboru instrukcí
10. Instrukce, strojový kód, asembler, řadič procesoru
11. Paměťový systém počítače
12. Periferní zařízení, propojení bloků, sběrnice, řadič DMA
13. Procesory CISC a RISC

Osnovy cvičení:

Čtyři tématické bloky: KOM - logické kombinační obvody, SEK - logické sekvenční obvody, SYS - systémová architektury počítače, ISA - instrukční soubor procesoru. Studenti řeší samostatné úlohy s domácí přípravou. Bloky KOM a SEK se procvičují na CAD ISEwebpack (Xilinx) a přípravcích Basys2 (FGPA Xilinx). Bloky SYS a ISA se procvičují na ISE MPLAB (Microchip) a přípravcích Explorer s procesory pic18F. Všechna cvičení laboratorní v laboratořích katedry k1314 . Software pro návrh logických obvodů ISE WebPack i software pro návrh programů MPLAB jsou pro studenty od firem XILINX a Microchip k dispozici zdarma. Studenti se tedy mohou intenzivně připravovat na laboratorní cvičení na svých domácích počítačích.

Literatura:

1. Přednášky k předmětu A7B14SAP, 2011.
2. Douša, J., Pluháček, A.: Introduction to Computer Systems. ČVUT, Praha 2000.
3. Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.
4. Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.

Požadavky:

(laboratorní úlohy a zkouška): Podrobnosti: http://motor.feld.cvut.cz/ Zde volte: "studijní materiály"->"semestr"->"A7B14SAP"

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B14SAP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 1
BPSTMWM Web a multimedia P 1
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 1
BPSTMMI Manažerská informatika P 1
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 1


Stránka vytvořena 11.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.