Popis předmětu - A7B36PJV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36PJV Programování v Javě
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka, přičemž se předpokládá, že studenti zvládají algoritmizaci i tvorbu velmi jednoduchých programů v tomto jazyce. Zde se probírá metodologie objektového přístupu, tvorba grafického uživatelského prostředí, návaznost na telekomunikace, internet, multimédia a databáze.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36PJV

Cíle studia:

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka.

Osnovy přednášek:

1. Instalace, vývoj, primitity, konstrukty
2. OOP, abstrakce třídy a interfejsy
3. Objekty, výjimky
4. Pole, kolekce, utility
5. Proudy, serializace, komprese
6. Vlákna a synchronizace
7. Síťová komunikace, UDP, klient-server
8. GUI (awt)
9. Události, listenery, adaptery
10. Swing
11. Aplety, obrázky, geometrie
12. JDBC a databáze

Osnovy cvičení:

1. IDE a jejich možnosti
2. Proměnné, výrazy, primitivy, řetězy, pole
3. Třídy, objekty, dědičnost
4. Metody, modifikátory, výjimky
5. Interface, polymorfismus, package, import
6. Vlakna a synchronizace
7. AWT a JFC
8. Události, listenery
9. Applety
10. Animace, obrázky, zvuky
11. Vstupy, výstupy, serializace
12. Síťová komunikace
13. RMI
14. Přístup k databázím

Literatura:

1. Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, Č. Budějovice, 2000, s. 350
2. Herout, P.: Učebnice jazyka Java II, Kopp, Č. Budějovice, 2001, s. 350
3. Eckel, B.: Myslíme v jazyce Java I, Grada, Praha 2000
4. Eckel, B.: Myslíme v jazyce Java II, Grada, Praha 2000
5. Virius M.: Java pro zelenáče, Noecortex, Praha, 2001, s. 240

Požadavky:

Podmínkou udělení známkyje odevzdání semestrální práce a získání patřičného počtu bodů při praktických cvičeních.

Poznámka:

https://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36PJV

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 2
BPSTMWM Web a multimedia P 2
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 2
BPSTMMI Manažerská informatika P 2
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 2


Stránka vytvořena 11.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.