Popis předmětu - A7B36OMO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36OMO Objektové modelování Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Richta K. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Černý T., Richta K. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jim její formální základy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36OMO

Cíle studia:

Porozumění základním pojmům objektové teorie, schopnost jejich správné aplikace ve středně složitých situacích.

Osnovy přednášek:

1. Úvod; třídy a objekty; reprezentace runtimu
2. Typový systém; skrývání implementace
3. Polymorfismus, subsumpce a substituční princip
4. Statické metody a proměnné; sémantika
5. Ukazatele, spojové seznamy, struktury s ukazateli
6. Korektnost kódu, aserce, invariant objektu/třídy/struktury, zapouzdření, zpřístupnění vnitřní reprezentace
7. Dědičnost; volání metod
8. Parametrický polymorfismus (generické třídy)
9. Pokročilý polymorfismus; binární metody; návrhové vzory pro vytváření objektů
10. Imutabilita; pokročilé kolekce; funkce vyššího řádu
11. Metaprogramování

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. R. Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java
2. R. Pecinovský: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování
3. Webová stránka předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36omo/start

Požadavky:

Základní znalost programování, základní znalost matematiky.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36omo/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36omo/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTMMI Manažerská informatika P 2
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 2
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 2
BPSTMWM Web a multimedia P 2
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 2


Stránka vytvořena 22.5.2018 09:47:33, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.