Popis předmětu - A7B14TEV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B14TEV Technické vyjadřování
Role:P Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Technickým vyjadřováním se v rámci tohoto předmětu rozumí způsoby zpřístupnění technických informací písemnou, grafickou a mluvenou formou a stylem srozumitelným definovaným příjemcům (rozlišíme dva druhy příjemců - laiky a odborníky daného oboru, resp. elektrotechniky). Přednášky, cvičení i samostatné práce se týkají jednak získávání a ověřování informací publikovaných v různých zdrojích a citování těchto zdrojů a jednak poskytování a osvojování poznatků pro tvorbu textů, posterů a prezentací na konferenci či poradě, jakož i informace o možnostech a požadavcích při tvorbě webových prezentací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B14TEV

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát posluchačům základní informace, pravidla a návyky, jak písemnou, grafickou a mluvenou formou vyjádřit informace (své znalosti, poznatky apod.) o technické problematice

Osnovy přednášek:

1. Přednáška - Úvod, prostředky technického vyjadřování, článek
2. Přednáška - Rešerše, elektronické zdroje informací
3. Přednáška - Typografické minimum / texty
4. Přednáška - Grafické minimum / poster
5. Přednáška - Citace, etika, autorské právo
6. Přednáška - Technické provedení prezentace
7. Přednáška - Prezentace mluvená (před publikem)
8. Přednáška - Komunikace v malých skupinách (diskuze), význam naslouchání
9. Přednáška - (*) samostatné studium (Dokumentace projektu, verzování, spolupráce více autorů, Výkresová dokumentace, uživatelské návody, normy)
10. Přednáška - Neverbální komunikace - jak ovlivnit prezentaci beze slov
11. Přednáška - Typografie a prezentace bakalářské práce
12. Přednáška - Hypertextové dokumenty
13. Přednáška - Typografie na webu
14. Přednáška - Typografický systém LaTeX
(*) toto téma samostatného studia se přesouvá do týdnů, ve kterých odpadá výuka v době přednášky. Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Osnovy cvičení:

1. Cvičení - Úvod, zadání témat samostatných prací
2. Cvičení - Analýza textu
3. Cvičení - Práce s elektronickými zdroji + e-mail
4. Cvičení - Typografie
5. Cvičení - Poster, grafika
6. Cvičení - Hodnocení rešerší
7. Cvičení - Hodnocení posterů
8. Cvičení - Mluvené slovo při prezentaci
9. Cvičení - Diskuze a vyjednávání
10. Cvičení - Hodnocení prezentace
11. Cvičení - Hodnocení prezentace
12. Cvičení - Hodnocení prezentace
13. Cvičení - Úprava dokumentu v HTML
14. Cvičení - Zápočet, rezerva pro hodnocení
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Literatura:

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Požadavky:

1. Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné.
2. Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.
3. Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru) dané práce.
4. Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit, a to nejpozději v zápočtovém týdnu.
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Poznámka:

This course exists in the Czech version only

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B14TEV

Klíčová slova:

Technická informace, rešerše, citace, elektronický zdroj, knihovna, článek, typografie, grafika, HTML, XML, prezentace, komunikace, diskuze, bakalářská práce, etika, autorské právo

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P 2
BPSTMWM Web a multimedia P 2
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 2
BPSTMMI Manažerská informatika P 2
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 2


Stránka vytvořena 16.7.2020 14:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.