Popis předmětu - A7B16EPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16EPD Ekonomika podnikání Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Právní formy podnikání. Majetek a kapitál firmy. Základy managementu firmy. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Základy účetnictví. Finanční výkazy a jejich struktura. Ukazatelé finanční analýzy. Rozhodování, efektivnost investic. Základy managementu, organizační struktury. Systém daní v ČR se zaměřením na daň z příjmu. Finanční trhy. Veškerá problematika je úvodem do jednotlivých disciplín managementu firmy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16EPD

Osnovy přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Podnikatelský plán.
2. Právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.
4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
6. Finanční matematika - úrokový počet.
7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing). Krátkodobé financování - obchodní úvěr, směnka.
10. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
11. Veřejné finance.
12. Informační systémy v manažerské praxi
13. Strategie plánování z pohledu HR. Organizační struktura firmy.
14. Motivace, komunikace, řízení pracovní skupiny.

Osnovy cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Podnikání, typy společností.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Struktura výsledovky a Cash flow. Vzájemné vztahy účetních výkazů.
4. Podnikatelský plán.Manažerská hra.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Kontrolní test. Daňové a účetní odpisy. Finanční analýza společnosti.
8. Základy úrokového počtu a finanční matematiky
9. Kritéria ekonomické efektivnosti.
10. Kontrolní test. Výpočty ekonomické efektivnosti.
11. Krátkodobé a dlouhodobé financování
12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH
13. Zápočtový test. Rezerva
14. Klasifikovaný zápočet. Rezerva.

Literatura:

1. Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007
2. Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck
3. Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
4. Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus
5. Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)
https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php - sekce výuka

Požadavky:

Předmět A7B16EPD nelze zapsat současně nebo po absolvování předmětů A7B16EKP a A7B16UFI. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-podnikani https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD7B16EPD

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B16EPD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství P 5
BPSTMWM Web a multimedia P 5
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 5
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 5
BWM(ECTS) Web a multimedia P 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 5


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.