Popis předmětu - A7B36PSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36PSI Počítačové sítě Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků.

Cíle studia:

Základní seznámení s technologiemi počítačových sítí, především 2.-4. vrstvou OSI modelu. Součástí výuky je získání praktických zkušeností s konfigurací počítačové sítě a programování síťových aplikací.

Osnovy přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. Referenční OSI model a jeho význam.
2. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.
3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.
4. Základy bezdrátových Wifi sítí (standardy, použití, MESH sítě, blanketové sítě)
5. Architektury lokální datových sítí a jejich návrh (opakovače, HUBy, mosty a přepínače)
6. Zajištěné vyšší spolehlivosti lokálních datových sítí.
7. Síťová vrstva a její účel. Pomocné protokoly a nástroje pro její ladění (ARP, ICMP, Ping, Traceroute). Zajištění redundance prvního směrovače. Překlad IP adres.
8. Směrování a směrovací protokoly. Statické směrování. Dynamické směrování RIP protokolem.
9. Směrovací protokol OSPF. Jak se směruje v globálním Internetu.
10. Protokoly transportní vrstvy a základní soketové API.
11. Systém doménových jmen, elektronická pošta, centralizované přidělování IP adres
12. Zajištění bezpečnosti počítačových sítí.
13. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.
14. Správa, ladění a měření výkonu počítačových sítí.

Osnovy cvičení:

Cvičení jsou zčásti seminární (prosemináře), zaměřená na prohloubení znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků. Prosemináře
1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace.
2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů.
3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě.
4. Efektivita linkových protokolů.
5. Směrování: RIP, OSPF.
Laboratorní cvičení
1. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.
2. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.
3. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.
4. Konfigurace směrovače - Linux.
5. Konfigurace směrovače - Cisco.
6. Zápočty, rezerva.

Literatura:

1. Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001
2. Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení. ES ČVUT 2000
3. Janeček J.: Počítačové sítě, ES ČVUT, 1986.
4. Kurose J., Ross K.: Computer Networking, Addison Wesley, 2005.
5. Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000
6. Request For Comment (RFC): http://www.rfc-editor.org/

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=727

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=727

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika P 4
BPSTMMI Manažerská informatika P 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství P 4
BPSTMWM Web a multimedia P 4
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 4
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4
BWM(ECTS) Web a multimedia P 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4


Stránka vytvořena 12.12.2019 15:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.