Popis předmětu - AD7B36PSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36PSI Počítačové sítě Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36PSI

Cíle studia:

Základní seznámení s technologiemi počítačových sítí, především 2.-4. vrstvou OSI modelu. Součástí výuky je získání praktických zkušeností s konfigurací počítačové sítě a programování síťových aplikací.

Osnovy přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. OSI model.
2. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.
3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.
4. Síťová vrstva. Směrování.
5. Propojování sítí: huby, bridge, routery.
6. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.
7. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.
8. Řízení toku. QoS.
9. Adresářové služby: DNS, X.500.
10. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.
11. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn.
12. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.
13. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Cvičení jsou zčásti seminární (prosemináře), zaměřená na prohloubení znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků. Prosemináře
1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace.
2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů.
3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě.
4. Efektivita linkových protokolů.
5. Směrování: RIP, OSPF.
Laboratorní cvičení
1. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.
2. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.
3. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.
4. Konfigurace směrovače - Linux.
5. Konfigurace směrovače - Cisco.
6. Zápočty, rezerva.

Literatura:

1. Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001
2. Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení. ES ČVUT 2000
3. Janeček J.: Počítačové sítě, ES ČVUT, 1986.
4. Kurose J., Ross K.: Computer Networking, Addison Wesley, 2005.
5. Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000
6. Request For Comment (RFC): http://www.rfc-editor.org/

Požadavky:

https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36psi/start Laboratorní cvičení, zpracování úloh, zkouška.

Webová stránka:

https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36psi/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4
BKSTMWM Web a multimedia P 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství P 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství P 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia P 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika P 4
BKSTMMI Manažerská informatika P 4


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.